Veteranen Oude Stomp kan op 'de Fuik' Kooikersweg blijven

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-06-2020 | Gewijzigd op: 04-06-2020

Donderdagmorgen 4 juni 2020heeft een gesprek van de gemeente met de Stichting OuweStomp geleid tot een overeenkomst. Daaruit is voortgekomen dat op de Fuik aan de Kooikersweg  een campeerplaats, extra tijdelijke woningen en een veteranen-ontmoetingscentrum (Veteraren Ontmoetings Centrum Den Bosch Brabant Noord) kan komen.
Het gebouw voor de Ouwe Stomp kan via een erfpachtconstructie tegen een symbolisch bedrag voor een periode van 10 jaar aan de stichting worden overgedragen. De stichting gaat beheer en onderhoud doen, waardoor de kosten voor het gebouw zo minimaal mogelijk worden gehouden. Het stichtingsbeustuur is tevreden met de gemaakte afsprakeno

Bericht van 2 maart 2020: Toch kans voor huisvesting Ouwe Stomp op voormali gvoetbalterrein  RKJVV
De oorlogsvetanen 'Ouwe Stomp' maken toch nog een kans om op de locatie voormalige RKJVV-terrein aan de Kooikersweg te mogen blijven.
Die kans volgt mogelijk uit de motie die CDA, VVD, D66 en Rosmalens Belang dinsdag 3 maart 2020 gaan indienen. Het door wethouder aangehouden standpunt voor een stadscamping en tijdelijke woningen heeft minder urgentie dan een home voor de Ouwe Stomp, zeggen de fracties.Bij die vier hoort ook de fractie van de PvdA, die eerder vragen over de huisvesting van de veteranen stelde [zie bericht hieronder]. De fracties verzoeken het College van B&W met een kosten dekkende huurpijs en explotatie te komen voor deze vergeten groep.

Bericht van 6 februari 2020: Ouwe Stomp wijst aanbod voor voormalige noodwoning [NW] aan de Pelssingel af.
De noodwoning [NW] aan
de Pelssingel die voorjaar 2019 door bouwbedrijf
Nifrik werd gerenoveerd.foto © paul kriele,
15 otkober 2019.
..........................................

Vanwege vooral ruimtegebrek -slechts 55 m² -en maar een paar parkeerplaatsen en geen toegang voor invaliden, wijst het bestuur van de 'Veteranen Ontmoetingscentrum Ouwe Stomp' het aanbod voor de locatie voormalige noodwoning [NW uit jaren eind 40/ begin 50], maar intussen opgeknapt clubhuis voor de EHBO en de scouting af.
Met die afwijzing schrijft het bestuur aan de gemeente terug op het voormalige voetbalterrein van RKJVV aan de Kooikersweg te willen blijven,

Bericht van 29 januari 2020 PvA pleit voor  oplossing van huisvesting 'Ouwe Stomp'
De fractie van de PvdA  verzoekt B&W dringend om een oplossing voor de huisvesting van het VeteranenOntmoetingscentrum Oude Stomp op de Fuik aan de Kooikersweg, voorheen voetbalvelden RKJVV.

Er is al een lange procedrue aan die wens voorafgegaan maar het lijkt erop dat  B&W voorrang geeft aan andere initiatieven, zoals de bouw van 60 studentenwoningen. Bovendien is er al een vrijbrief afgegeven voor de komst van een stadscamping. Daar bovenop is er correspondentie van de veteranen aan B&W  zoek. Het laatste gesprek tussen B&W en de veteranenclub  Oude Stomp dateert  van 24 oktober 2019.
De PvdA vraagt in een brief [dd. 29012020] van fractievoorzitter Pieter Paul Slikker aan B&W: 'Hoe nu verder?   Welke optie is nog mogelijk in acht nemende dat er al 60 woningen staan en er een stadscamping komt. 'Is het behoud van een veteranenontmoetingscentrum niet urgenter dan een stadscamping?, zo sluit de fractievoorzitter van de PvdA haar brief af.  

Terug naar boven