PvdA wil corona buiten begroting 2021 houden

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-05-2020 | Gewijzigd op: 11-05-2020
PvdA wil corona buiten begroting 2021 houden

De fractie van de PvdA, bij monde van Peter Paul Slikker wil de uitgaven die gemoeid zijn met de coronacrisis, buiten de begroting houden. Die behoren onder een lang jarige lening onder gebracht te worden. Anders zouden die gelden teveel op de lopende uitgaven gaan drukken. Slikker denkt dat er een post speelt van € 35- €70 miljoen Dat gaat ten koste van uitgaven voor jongeren, cultuur, gezondheidszorg en armoedebeleid.
Het antwoord van de wethouder van Financiën, Jan Hoskam was dat de gemeente ‘Den Haag’ nog gaat aanspreken op de kosten die de coronacrisus met zich meebrengt. 
Peter Paul Slikker legt zijn voorstel dinsdag 12 mei 2020 voor aan de gemeenteraad. Hij verwacht er voor een meerderheid te behalen.