B&W antwoordt op zorgen van PvdA over leegstand winkels

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-10-2020 | Gewijzigd op: 28-10-2020

Volgens de Corona Impact Analyse staat Den Bosch in de top 10 van hardst getroffen winkelgebieden  in 't land. 
Volgens het Ondernemersfonds 's-Hertogenbosch [SOCH]  is het aantal geregistreerde ondernemers in de voorbije negen maanden gedaald van 914 naar 836.
De leegstand over heel de stad bedraagt 5,3%. Dat was in 2019 3,5 % .Het Nederlands gemiddelde is 7,7%. Voor de binnenstad is de leegstand 6,1 %. Dat was in 2019 4,3 %.

In haar visie/beleid zegt B&W [brief dd. 27102020] in antwoord op vragen van fractieleider van de PvdA Van Gool [brief dd. 30092020], dat de gemeente de functie van de binnenstad  breder wil gaan bezien met ook meer opgaven voor de aspecten wonen, duurzaamheid en  sociaal-maatschappelijk [eenzaamheid]. Die opgaven kunnen mogelijk  bijdragen aan een vitalere binnenstad.
De binnenstad zal zeker door Corona  sneller veranderen, als ze dat al niet doet .Met het Actieplan  Brede Binnenstad zijn in samenwerking met het Centrummanagement al maatregelen opgesteld.
Ook gaat B&W binnenkort in gesprek met Vastgoedpartijen die een groot aandeel [en niet de gemeente] hebben in het bepalen van de attractiviteit en levendigheid van de binnenstad.
In het actieplan Brede Binnenstad wordt de stad onderverdeeld in sfeergebieden. Per sfeergebeid wordt bekeken welke kansen er liggen en welke maatregelen er nodig zijn. Ook mbt leegstand is de rol,  niet de gemeente, maar de vastgoedmarkt cruciaal. 
 

Bericht van 30 september 2020 PvdA wil actie gemeente tegen leegstand winkels
De Partij van de Arbeid wil dat het College van B&W  de leegstand van winkels in de gemeente aanpakt.  Vergeleken bij begin 2020 zijn er 78 ondernemers/winkels verdwenen. 
De Partij denkt aan bijv.  door in winkelgebieden meer ruimte te bieden aan wonen, werken en ontmoeten, betoogt raadslid Jolanda van Gool. Of door opnieuw in zee te gaan met VOLOP Den Bosch, die als bemiddelaar in leegstaand vastgoed tijdelijk onderdak biedt aan goede initiatieven in de stad. 

Bij Stichting Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch (SOCH) stonden aan het begin van 2020 in totaal nog 914 ondernemers met panden in de binnenstad, zowel winkeliers als horeca, geregistreerd. Momenteel zijn dat nog maar 836 ondernemers. Een verschil dus van 78, en dat alleen in al in de afgelopen negen maanden. De leegstand in de winkelgebieden is momenteel 7,6 procent, zo becijferde onderzoeksbureau Locatus. De verwachting is dat dit toeneemt tot bijna 10 procent eind volgend jaar. Dan staan in Nederland zo’n 21.500 winkelpanden leeg.
PvdA-raadslid Jolanda van Gool: 'Uit analyse van Locatus bleek ook dat Den Bosch in de top tien staat van hardst getroffen winkelgebieden door de coronacrisis in Nederland. Je zou dus kunnen zeggen dat het coronavirus ongenadig huishoudt in  Bossche winkelstraten. De PvdA vraagt het  College van B&W dan ook om in actie te komen door in samenspraak met winkeliers en de provincie tot een oplossing te komen.

Terug naar boven