PvdA wil even geen reorganisatie in de zorg

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-03-2021 Oproep PvdA aan B&W: werk eerst de wachtlijsten in de zorg weg vooraleer weer een nieuwe reorganisatie door te voeren.Een ingreep die neer komt op ontslagen. .
De PvdA Den Bosch doet, bij monde van fractieleider Peter Paul Slikker, een dringend verzoek aan de gemeente geen personeel ontslaan bij te lange wachtlijsten.  Sinds de zorg in handen van de gemeente kwam heeft de gemeente stelselmatig last van te lange wachtlijsten. Een dieptepunt werd een jaar geleden nog beriekt met negen weken wachttijd. Inmiddels is dat voor lichte zorg 7 weken.

Aantal werknemers krimpt steeds meer
Ondertussen lijkt er sprake van permanente reorganisatie. Medewerkers die de toegang tot de zorg moet regelen werkten de afgelopen vijf jaar voor het sociaal wijkteam, voor de Boschwijzer en voor Koo. Ondertussen bleek het aantal wijkteammedewerkers dat het werk vol bleef houden klein. De werkdruk wordt stelselmatig als te zwaar ervaren, het aantal zieke medewerkers is veel hoger dan normaal en te lang werden medewerkers slecht betaald via payroll-contracten.
Al weer een reorganisatie ....  
Er staat een volgende reorganisatie voor de deur. Er is alweer een nieuwe werkwijze op komst die gepaard gaat met het afscheid van vijf fulltime medewerkers waarvan twee al per 1 mei.2021.  Een nieuw registratiesysteem moet zorgen dat er minder personeel nodig is. Om de huidige wachtlijsten weg te werken is de personele bezetting tijdelijk uitgebreid met externe inhuur.
PvdA' devies: eerst wachtlijsten wegwerken
Wat de Bossche PvdA betreft luidt het devies echter: éérst de wachtlijsten wegwerken en dan pas bezien of het inderdaad met minder mensen in de reguliere bezetting kan. Jaren lang hoopt het College van B&W met reorganisaties de wachtlijsten weg te werken. Medewerkers zijn daarvan te vaak de dupe. Al jarenlang is dat overigens ook niet gelukt. De wachtlijsten zijn te lang, Door mensen te ontslaan, terwijl wederom een nieuw systeem zich nog moet bewijzen, valt niet uit te leggen. Eerst de wachtlijsten wegwerken en dan pas kijken of het echt toekan met minder mensen is de juiste volgorde. Met weer minder personeel  jaagt de gemeente medewerkers over de kop.