PvdA:bijlessen voor álle leerlingen en niet alleen voor 'de rijken'

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-02-2022
PvdA Den Bosch wil bijlessen voor álle leerlingen, niet alleen die met rijkere ouders.  Bijles voor schoolkinderen wordt betaald uit het Nationaal Programma [NPO-regeling] van € 8,5 miljard dat door het kabinet beschikbaar is gesteld.
De gemeente ontving eenmalig € 2,8 miljoen die werd ingezet via de Gelijke Kansen Alliantie waarbij sport-, cultuur- en welzijnspartners zijn ingezet met als doel gelijke kansen voor ál onze kinderen.
Daarmee werd een begin gemaakt met huiswerkbegeleiding in álle wijken voor álle jongeren ongeacht de portemonnee van de ouders.
Fractievoorzitter Pieter Paul Slikker meldt, dat intussen de private tak van sport gegroeid en de tijdelijke publieke bijlessen in wijken en buurten dreigt onderuit te gaan als de landelijke middelen volgend jaar zijn opgedroogd. In de Hambaken stopt dan het Hambaken Connect met de inzet van 3 werkers. In dat project  maken bijna zestig jongeren gebruik van de naschoolse huiswerkbegeleiding die aangeboden wordt aan alle kinderen in samenwerking met 15 vrijwilligers en 24 stagiaires van de PABO.  Vergelijkbare inzet werd gepleegd bij jongerencentrum De Poort, 4West, Number One in Rosmalen en Jeugdhonk HDR.

De fractievoorzitter van de PvdA: ‘Toegankelijk en kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen is een kerntaak van overheid en scholen. Daarom moet huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining er zijn voor alle leerlingen en niet alleen die van rijke ouders.’ De PvdA wil van het College weten hoe we voorkomen dat de publieke huiswerkbegeleiding vanaf volgend jaar instort en pleit voor een basisvoorziening voor alle kinderen.