Rodney Weterings 1ste kandidaat PvdA- wethouder

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-03-2010 | Gewijzigd op: 15-02-2012
Rodney Weterings verneemt pas in april 2010 of hij werkelijk terugkeert in het nieuwe College van B&W .
foto ©  bonni okkema, 5 februari 2009.

Gisteren - zaterdag 5 maart 2010 - is uit het fractieberaad van de PvdA Rodney Weterings voortgekomen als de - overgebleven- wethouder voor de PvdA in het nieuwe College van B&W. Weterngs is voorlopig nog de eerste kandiaat-wethouder voor de PvdA. Immers de coalitiebesprekingen moeten nog beginnen, laat staan dat de coalitiepartijen al bekend zijn.  Uit de onderhandelingen volgt pas in april de definitieve benoemingen van de kandidaten.
Door die keuze keert collega-wethouder en partijlid Geert Snijders niet terug in het bestuurscollege, maar neemt wel zitting in de raad.
Rodney Weteirngs vindt dat de procedurce van gisteren hem niet mee is gevallen: 'Het viel me zwaar.'

Fractievoorzitter Hermie van Ommeren zegt tegen Bastion Oranje dat aan de keuze en deze procedure niet teveel ruchtbaarheid is gegeven, omdat het een precaire zaak betrof. 'We waren erg blij met deze wethouders en het is in de afgelopen regeerperiode met allebei hartsttikke goed gegaan. Voor ons was het erg moeilijk te kiezen en zelfs emotioneel.'