Vragen door PvdA over brandveiligheid parkeergarages

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-08-2011
Het Vonk-en Vlamterrein, waar de grote garage moet komen.

foto © paul kriele, 18 juni 2010.
 

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld mbt de brandveiligheid van parkeergarages, met name die over de toekomstige garage aan de Hekellaan.

De PvdA-fractie is bezorgd dat nieuwe inzichten gevolgen hebben voor de bouw van de nieuwe parkeergarage aan de Hekellaan. Bij ongewijzigd beleid zou dat kunnen betekenen dat bij een niet te blussen, maar wel een te smoren brand, alle 1000 auto’s verloren gaan. De PvdA vraag het college of zij daar rekening mee houdt en of dat dit inzicht nieuwe maatregelen vergt en wat de financiële gevolgen kunnen zijn?

Fractievoorzitter Hermie van Ommeren is gebleken dat de regels achterhaald zijn [blad Binnenlands Bestuur dd. 01082011]. Daar wordt als voorbeeld de brand in de parkeergarage De Appelaar in Haarlem [oktober 2010] aangehaald. In de nieuwe generatie auto’s zit meer kunststof dan voorheen, waardoor hitte en rookontwikkeling blussen onmogelijk maakt.