Minima krijgen te weinig geld voor cultuur, aldus PvdA

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-03-2013 De PvdA-fractie vindt dat de gemeente te weinig geld uitkeert aan gezinnen en individuen met een minimum inkomen. Hierdoor kunnen een groot aantal gezinnen niet meedoen aan culturele of maatschappelijke activiteiten naar eigen keuze.
De gemeenteraad heeft in 2009, na een lange discussie over de 073-pas, besloten voor het invoeren van de ‘vernieuwde participatieregeling’, waardoor  'lage inkomens' meer zouden kunnen meedoen aan culturele en maatschappelijke activiteiten.
 
Uit antwoorden van het College op vragen van de PvdA-fractie blijkt dat in de uitwerking van de regeling, met name voor volwassenen, een inperking plaatsvond. Minima ontvangen alleen nog
financiële steun voor lidmaatschappen van een vereniging of een abonnement op terugkerende evenementen, maar niet voor evenementen [bijv. een musical] of een uitstapje. De PvdA vindt dit betuttelend: mensen moeten zelf de keuzes kunnen maken. 
De door de PvdA geschreven discussienotitie hierover komt in de commissie FES ] 8 april a.s.] ter sprake.