PvdA: Mensen met lage inkomens moeten spaarpot leegmaken

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-04-2013 | Gewijzigd op: 15-04-2013
De PvdA is geschrokken doordat de gemeente ineens geen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen toepast. Met name gezinnen met kinderen, ouderen [laag inkomen+beetje spaargeld] komen niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De PvdA vraagt het College van B&W toch ruimhartig met dit armoedebeleid voor  lage inkomens om te gaan..

Op de website van de gemeente staat hoe per 1 januari 2013 moet worden omgegaan met het spaargeld van mensen. Deze wijziging komt door veranderd kabinetsbeleid.

Voorheen konden alleenstaanden een spaarrekening hebben van ca.  € 5.000 euro en een meerpersoonshuishouding van ca.  € 11.000 euro, om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Het voordeel voor de gemeente hierbij was dat 'lage inkomens' een reserve konden inzetten bijvoorbeeld bij tegenvallers of noodzakelijke uitgaven.
De PvdA zegt doordat die reserves wegvallen kan dat voor risicogroepen [gehandicapten, ouderen en gezinnen met kinderen] slecht uitpakken. 'Zeker door het effect van een opstapeling van eigen bijdragen. Nu lost ook nog eens hun laatste spaargeld op,' aldus de PvdA in een brief aan het College van B&W dd. 8 april 2013.