Rudie van Eekert nieuwe Boschboomvoorzitter

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-04-2005 Van de heemkundekring De Boschboom is Rudie van Eekert, als opvolgster van Cees Sleegers, benoemd tot voorzitter. De 60-jarige Bossche was in haar werkzame leven manager P&O bij Heineken en ze was onder meer actief voor Indoor Brabant, kinderdagverblijf Het Hummelke en de Stuurgroep 's-Hertogenbosch 800. Van het- laatste - comité Plechtige Omgang [1967-] verrichtte zij de secretariaatswerkzaamheden.
Rudie van Eekert is de nieuwe voorzitter van de Heemkundekring De Boschboom

foto© paul kriele, 6 april 2005.
 

Naast haar belangstelling voor cultuur-historische zaken, nam zij de taak vooral op zich vanwege de organisatorische - en managersaspecten.
Als secretaris van de Boschboom is benoemd Marlies Maas, stadsgids, die ook bij Boschlogie de wandelingen behartigt. Voormalig secretaris Frans Peters blijft haar nog even als bestuurslid ondersteunen. Dan is ook nog de oud-geschiedenisleraar Ed Hoffman toegetreden tot het bestuur in de vacature, ontstaan door het vertrek van Theo Hoogbergen. Hoffman gaat zich vooral met redactioneel werk, o.a. voor Bossche Bladen, bezighouden.