Bestuurswisselingen bij Heemkundekring De Boschboom

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2011 | Gewijzigd op: 21-04-2011
Op donderdagavond 21 april 2011  werd tijdens de Ledenvergadering van de Heemkundekring De Boschboom in het Jheronimus Bosch Art Center afscheid genomen van  oud-vicevoorzitter Maurice Ackermans en secretaris Anne-Marie van den Berselaar.
Ackermans, die vanaf 2011 lid was, had om persoonlijke reden aangegeven zijn bestuursfunctie neer te willen leggen. Anne-Marie van den Berselaar, die vanaf 2002 lid was, trad terug toen zij 'werd ingelijfd door het 'Dansstation Zuid', aldus de voorzitter.

De vertrekkende bestuursleden.
Anne-Marie van den Berselaar werd door voorzitter Rudi van Eekert gewaardeerd om haar onaflatende  inzet voor het Boschboombestuur en met name haar perfecte zorg rond het Grôôt Bosch Dictee.
Vertrekkend vice-voorzitter Maurice Ackermans  kreeg ihb lof voor zijn redactiewerk voor 'Kloosters en Religieus leven'.

foto © paul kriele, 21 april 2011.

Over Maurice Ackermans sprak de voorzitter met name over diens 'belangrijkste wapenfeit de uitgave samen met Theo Hoogbergen en 20 co-auteurs- van 'Kloosters en Religieus Leven'.
Ik schat in,' sprak Van Eekert, 'dat het jullie minimaal één jaar werk heeft gekost. Je nam vanaf het eerste begin actief deel aan de bestuursvergaderingen en bij de activiteiten van de Vereniging was je steeds aanwezig. Om in jouw termen te spreken; Chapeau!'
Tegen Anne -Marie van den Berselaar: ' Je hebt erg veel tijd in de Boschboom gestopt en dankzij je kennis van de computer heeft de Boschbom veel profijt van je gehad en kennis daarvan kunnen opdoen. Daarbij speelde je man Harry ook een niet te miskennen rol. We zochten in 2002 één secretaris en we kregen er twee...'.
Beiden ontvingen,naast een boeket bloemen, uit handen van de voorzitter de zilveren speld van de vereniging.

Drie nieuwe bestuursleden, vlnr Wiet van Gent, Vincent Verstappen en Til Palm, die bij de Boschboom de secretarispositie gaat innemen.

 foto © paul kriele, 21 april 2011.

Lezing Bosch' wandtapijten.
Na een pauze  gaf  Willeke Cornelissen-van der Steeg, die na haar studie Kunstgeschiedenis afstudeerde op het  thema 'Wandtapijten  van Jeroen Bosch 'een lezing  over dit specifieke onderwerp. Ze gaf daar dan ook de titel aan; 'Met Bosch verweven', tevens haar afstudeertitel.
Van der Steeg, die beleidsmedewerker is bij het Jheronimus Bosch Art Center, verdeelde haar  voordracht in de wandtapijten van Bosch uit de Middeleeuwen. Daarvan zijn er nog vijf bewaard gebleven. Ze zijn afkomstig zijn uit een Brussels atelier en dragen dan ook een Brussels stadskeurmerk.
Vervolgens kwamen de wandtapijten- geen gobelins, want die naam hoort exclusief bij een Parijs' atelier,  van de Poolse gebroeders Mierzejewski. Deze wijlen Anderej en Jerzy [*1917 -]  Merzejewski, zonen van een Poolse kunstschilder, zijn  na een opdracht voor een barokslot bij Warschau en na een studie en oriëntatie in Parijs, wandtapijten gaan maken. Daarvan zijn er uiteindelijk, via de Boxtelse industrieel Dick Heesen, 29 in het Jeroen Boschcentrum terecht gekomen. Van die tapijten, allen geïnspireerd op de werken  van Jeroen Bosch, is vorig jaar een boek verschenen, Door de politieke situatie in Polen, die vanaf 1981 verslechterde, is hun werk nimmer  voortgezet.
Maar, zoals Willeke Cornelissen het toelichtte, de details van Bosch waren sterk genoeg om daar meters tapijtdoek van te maken.
Het Jeroen Boschcentrum exposeert telkens maar enkele exemplaren. Steeds is een deel op reis, zoals in september 2010 toen een deel van de collectie in Trier werd geëxposeerd.


Terug naar boven