Boschboom diner

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-11-2006 In de sociëteit Amicitia/De Zwarte Arend hield de heemkundevereniging 'De Boschboom' op 23 november 2006 haar jaarlijks diner voor de leden. Gastsprekers waren Ed Hoffman, die ook een historische quiz vol met jaartallen leidde en Jan van Berkom.

-Boven: Voorzitter Rudie van Eekert en rechts Ed Hoffman die op zijn authentieke en humorvolle wijze de gasten wist te boeien.
-Rechts Jan van Berkom met een eveneens spannende 'anecdote'. Beiden betrokken in hun verhalen min of meer historische gebeurtenissen.

foto's © gerard monté, 23 november 2006.
 

Ed Hoffman die onlangs in de Verkadefabriek met zijn voordracht over Jeroen Bosch door een overgrote belangstelling bijna onder de voet werd gelopen, zoals Van Eekert memoreerde, zal die lezing over 'De Tuin der Lusten' op 16 januari 2007 herhalen.
Voorzitter Rudie van Eekert verwelkomde de 30 gasten en sprak de hoop uit, dat de groeiende belangstelling voor lezingen zich ook vertaald in een aanwas van leden.
Op de bijeenkomst bleek dat er gewerkt wordt aan een Bossche canon. Er zijn al 35 jaartallen geselecteerd. Daarmee wordt ingehaakt op de wens naar canons over de Nederlandse, regionale en nu dus ook plaatselijke geschiedenis.