Enkele toppers in najaarsprogramma 'De Boschboom'

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-10-2011 | Gewijzigd op: 02-10-2011
 
 
De Heemkundekring De Boschboom brengt komend najaar,  met name, enkele lezingen onder de aandacht, waaronder een combinatie van twee lezingen over de Kapucijnen met de oud-rijksarchivaris van België dr. E. Persoons, die ingaat op het eerste verblijf van de Kapucijnen in de stad , de periode vóór 1629.

Prof. dr. J. Jacobs, die hoogleraar geschiedenis was aan de Tilburgse Universiteit, behandelt de terugkeer van de Kapucijnen in de stad in juni 1898. 

Beiden zijn op dinsdag 29 november 2011.


-Op dinsdag 25 oktober 2011 geeft prof. Paul Broos inzicht in de ontwikkeling van de geneeskunst en sociale gezondheidszorg in de 19e eeuw in de stad. Broos is oud-chirurg, maar promoveerde later aan de Nijmeegse Universiteit en werd hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven.
Broos, die aanvankelijk geschiedenis had willen studeren, wijdde zich na zijn pensioen aan dat aspect en met name de geneeskunde. Broos schreef het boek  'Over Geneeskundigen en Geneeskunst',

zie ook www.boschboom.nl