Lezing van Leuvense hoogleraar Broos over Geneeskunde

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-10-2011 | Gewijzigd op: 25-10-2011
In een volle zaal van de Verkadefabriek boeide de Leuvense hoogleraar [voorheen chirurg aldaar]prof. Paul Broos –veelal - leden van de Boschboom met een overzicht van de ontwikkeling inde geneeskunst.

Voornamelijk Franse en Engelse wetenschappers, chirurgijnen en artsen passeerden in zijn presentatie de revue.
Broos die door de Boschboom in deze maand van de geschiedenis was uitgenodigd sloot aan bij het thema ‘sociale ontwikkeling’.

Prof. Paul Broos gaf in een duidelijke, chronologisch gebrachte, lezing de ontwikkelingen mbt de geneeskunde en medicijnen weer. Na afloop van de voordracht in de Verkadefabriek overhandigde Ed Hofmann de Leuvense oud-chirurg en hoogleraar, prof. Paul Broos, een boek over Jeroen Bosch.
foto's © paul kriele, 25 oktober 2011

De auteur van ‘Over Geneeskundigen en Geneeskunst’ die tussen 1974-19844 chirurg was en in dat laatste jaar promoveerde aan de KU van Nijmegen, over heupfracturen bij bejaarden, gaf een
vloeiende en vlotte voordracht weg.
De rijk van portretten –er vielen nogal veel namen –voorziene presentatie begon nagenoeg in de 18e eeuw en kwam uit in de 20ste eeuw. Maar Broos kwam niet toe aan een meer sociale aspecten van de geneeskunst op de maatschappij.

Broos haalde uiteraard vele personen aan die uitvindingen hadden gedaan op gebied van ziektenbeelden, medische apparatuur en geneeswijzen, onder wie: Thomas Hodgkin, Desault, Dunant, Pasteur  de man van de vaccinaties, bijv. tegen miltvuur en later tegwn hondsdolheid], Thomas Edison uitvinder van de elektriciteit wat het opereren* aangenamer maakte, Guillaume Dupuytren [van de kromme vingers]. Robet Koch [1843-1910]was degene die de  tuberculosebacil, de zgn Kochbacil ontdekte, maar het bleek geen afdoend medicijn te zijn....
Halsted was de eerste chirurg die rubberen handschoenen gebruikte tijdens een operatie, maar dat was meer ter bescherming van carbol...

Van de in Den Bosch bekende wetenschappers noemde spreker: Herman Boerhaven [1668-1738] en de Franse legerchirurg Jean Marie Baud [1777 -1852], die dankzij koning Willem I in Den Bosch terecht kwam om in het ziekenhuishospitaal van De Citadel voor o.a. Franse militairen te komen zorgen.
Broos sprak over zijn boek en ging met een boek over Jeroen Bosch terug naar Leuven dat hem in een dankwoord van Ed Hofmann werd aangeboden.

*Pijnbestrijding was uiteraard een belangrijk element in het verhlpen [opereren] van aandoeningen.
De eerste operatie was in 1846 met lachgas door William Morton [1819-1868]   Men is van toen af aan ethernarcose gaan gebruiken.Maar deze Morton kreeg ruzie met Horace Wells, die als tandarts het lachgas had uitgevonden..

Terug naar boven