'Boschboom' krijgt nieuwe voorzitter/ aftreden RudievEekert

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-03-2012 | Gewijzigd op: 24-03-2012
De cultuurhistorische vereniging 'De Boschboom' benoemt in de aanstaande ledenvergadering van 26 april 2012 een nieuwe voorzitter. Rudie van Eekert, die een bestuursperiode van bijna 10 jaar, waarvan 8 jaar als voorzitter achter de rug heeft, vindt het tijd voor een verjonging van het  bestuur. Dat om 'sleet' te voorkomen,' aldus de vertrekkend voorzitter.
'De procedure en alles er omheen is in goede harmonie en goed gepland doorlopen,' aldus Rudie van Eekert.

Rudie van Eekert [*17 juli 1944], aftredend voorzitter van de Heemkundekring 'De Boschboom'.

foto © paul kriele, 6 april 2005.

In een persoonlijk schrijven als bijlage bij de periodieke Nieuwsbrief van de Heemkundekring kijkt Van Eekert terug op
-succesvolle lezingen die volle zalen trokken
-excursies die grote belangstelling genoten bij de leden
-sfeervolle diners 
Als hoogtepunt noemt zij de viering van het 40-jarig bestaan en het bereiken en continueren van het ledenbestand op 500. Maar dat zakt helaas wat terug, vandaar de oproep aan de leden om meer aan ledenwerving te gaan doen. Oorzaak van de terugloop is dat het verloop groter is dan de aanwas.
Het bestuur heeft al uit haar midden een kandidaat-voorzitter gekozen die op de ALV benoemd gaat worden.

Ook de activiteitencoördinator Trudy Kraneveld vertrekt uit het bestuur.