Nieuwe voorzitter Vincent Verstappen van 'De Boschboom'

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-04-2012 | Gewijzigd op: 27-04-2012
De Kring voor Geschiedenis en Heemkunde De Boschboom heeft in de ALV van donderdag 26 april 2012 in het Jeroen Bosch Art Centre ingestemd met de benoeming van Vincent Verstappen tot nieuwe voorzitter.
In diezelfde vergadering werd afscheid genomen van Rudie van Eekert, die vanaf 2003 de functie van voorzitter vervulde en van Trudy Kraneveld die jaren als 'Coördinator activiteiten' mede de activiteiten heeft verzorgd en begeleid.

Links: Secretaris Til Palm biedt de vertrekkende voorzitter Rudie van Eekert een boeket bloemen aan.
Rechts: De oude,  Rudie van Eekert, en de nieuwe voorzitter Vincent Verstappen, begroeten elkaar.

foto's © paul kriele, 26 april 2012.

In de door slechts een 30 tal leden bijgewoonde vergadering antwoordde de scheidend voorzitter Rudie van Eekert mav de vraag over d ereserve dat deze o.a.is bedoeld om - mocht eventueel ooit de  gezamenlijke uitgave van de Bossche Bladen, waarin naast de Boschboom, ook het Stadsarchief, de BAM en het Noordbrabants Museum participeert, een einde komen- als Boschboom in staat zijn zelf weer een kwalitatief  cultuur-historisch magazine uit te geven. 
Op dit moment stelt Van Eekert er alle vertrouwen in dat Bossche Bladen, als een zeer gewaardeerd - en ook kostbare -uitgave zal blijven bestaan.
'Die reserve van € 13.000 kan eventueel ook dienen voor een mogelijke boekuitgave,' sprak Van Eekert, die overigens een financieel gezonde en een steeds op peil [500 leden] blijvende vereniging achter laat.

De nieuwe voorzitter Vincent Verstappen sprak over de periode Van Eekert die in 2003, onder buitengewoon moeilijke omstandigheden, aantrad als interim. 
'Mijn voorgangster heeft met veel verve de functie ingevuld,' aldus Verstappen. Rudie was iemand die heldere lijnen uitzette en die dat in samenwerking met anderen ontwikkelde. Zij heeft de club in stabiel vaarwater gehouden. Jij hebt onze historische vereniging als een ambassadrice vertegenwoordigd.'

Verstappen sprak in zijn nieuwe functie ook de vertrekkende Trudy Kraneveld toe die als 'coördinator activiteiten' met enorm veel enthousiasme en plezier haar taak vervulde: 'Je bezat de kwaliteit om heel goed en heel kritisch te kijken wat er is en wat er gebeurt. Je wist ook steeds de kwaliteit daarvan te verbeteren. Achter je rug werd vaak gezegd: Daar heb je Miss Boschboom,' aldus Verstappen die aangaf, dat voortaan het 'Coördinatorschap activiteiten' verdeeld wordt over drie personen: het jaarlijkse diner dat Wiet van Gent meer laat aansluiten bij de naam: 'cultuur-historisch diner'. De uitwerking daarvan gebeurt samen met studenten van het Koning Willem I-College.
Dan zijn er nog de lezingen [Ed Hoffman] en de 'Coördinator activiteiten' waarvoor zich al een kandidaat heeft aangediend.

Voor dat Vincent Verstappen na de pauze met zijn lezing over de Rederijkerij in de Lage Landen en specifiek in 's-Hertogenbosch' hield ', gaf hij in een eerste toespraak aan indertijd het een eer gevonden te hebben om door Ed Hoffman voor de vereniging te worden gevraagd.  Nu ik geen voorzitter meer ben van Moyses' Bosch en mijn pensioen nadert, komt er ook meer tijd om deze nieuwe taak op te pakken,' aldus de nieuwe voorzitter

Verstappen kondigde aan binnen een paar jaar nieuwe loten te late groeien aan de vereniging, maar zonder andere twijgjes weg te knijpen. Verstappen duidde er op dat hij het aanbod van de vereniging aantrekkelijker wil maken en bijv. in wil spelen op de relatief grote groep 50-plussers.


Terug naar boven