ALV De Boschboom: bestuursmutaties & 'n redelijk vermogen

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-04-2013 | Gewijzigd op: 19-04-2013
Op de Algemene Leden Vergadering [ALV] van de heemkundekring De Boschboom in het Jeroen Boschcentrum/Akenzaal, waar 35 van de 460 leden aanwezig waren, kwam een reeks van bestuursmutaties langs. Maar eerst werd de agenda afgewerkt, waarin ondermeer de Jaarrekening 2012 aan de orde was.

Volgens penningmeester, Walther Hoevenaars, staat de vereniging er ‘redelijk goed’ voor. Dankzij een reserve is er een behoorlijk vermogen. Dat bedraagt, ondanks een nadelig saldo per eind 2012 van bijna € 3.000, toch nog -opgebouwd –  €  27.571.
Dat ‘nadelig saldo’ volgt onder meer uit de btw-verhoging naar 21% én doordat er minder -betalende- leden waren, terwijl er in de begroting was uitgegaan van 500 leden. Het aantal zit nu op 460.

Bestuursmutaties.
Vorig jaar had al Trudy Kraneveld, die met name, excursie, de p.r. en de rondleidingen verzorgde, zich als bestuurslid teruggetrokken
In haar plaats is, na een kennismaking met/in het bestuur Janine van de Kamp aangetreden. De in 1945 geboren Oedenrooise werd, na een docentschap maatschappijleer, in 1984 benoemd tot hoofd van het studiecentrum van de 0pen Universiteit en vanaf 1990 is zij enige tijd onderwijsmakelaar in Arnhem geweest .
Janine gaat bij De Boschboom de activiteiten mbt excursies en rondleidingen voortzetten.
-Verstappen installeerde Janine van de Kamp, die al vanaf 2012 meeloopt met het bestuur, als nieuw bestuurslid.
Met ‘Nieuwe bezems in het bewind, komen er best veranderingen,’ startte Van de Kamp haar komst in het bestuur. Die kreet was ook bedoeld als een oproep aan de leden om met ideeën te komen, want ‘.. het komt niet alleen van het bestuur.’-Hierboven: Voorzitter Vincent Verstappen wuift Ed Hoffman als bestuurslid uit met een cadeau en lovende woorden.
-Links boven: Het nieuw benoemde bestuurslid Janine van de Kamp, die met name rondleidingen en excursies gaat verzorgen.
-Links: Voorzitter Vincent Verstappen speldt bij vertrekkend bestuurslid Trudy Kraneveld de zilveren Boschboomspeld op
.

foto's © paul kriele, 18 april 2013.


Op de ALV werd Ed Hoffman, die na de vergadering een bijzonder indringende en boeiende lezing over de 'Tuin der Lusten' van Jheronimus Bosch verzorgde, lof toegezwaaid. Niet alleen om zijn kennis maar ook om ‘zijn beminnelijkheid en humor,’ aldus voorzitter Vincent Verstappen, die het ‘grappig’ vond dat Hoffman hem een paar jaar geleden in het bestuur had binnengehaald en juist hij nu van deze vlotte spreker en boeiende verteller afscheid moest nemen als bestuurslid, maar niet als lid.
Dat gebeurde door de gouden Boschboomspeld te verwisselen voor een zilveren. Hoffman heeft zich met name ingezet voor het aspect cultuur historie door middel van lezingen en excursies.
Verstappen prees Hoffman om zijn deskundigheid en liefde voor Den Bosch. ‘Dat brengt hem telkens verder in de geschiedenis.’
Beiden waren op het Jeroen Bosch College collega’s van elkaar. Verstappen gaf aan dat '...door die bekwaamheid Hoffman elk jaar op het College de top 3 van leraren bereikte.'Bloemen van voorzitter Vincent Verstappen voor  Dorry  Derhaag, die al meer dan 20 jaar lid is van De Boschboom.


foto © paul kriele,18 april 2013.

Tot slot werd Dorry Derhaag met een boeket bloemen geprezen om haar taak als tussenpersoon tussen De Boschboom en Brabants Heem. Voorzitter Verstappen tipte aan dat ook de Boschboom steeds meer van de oorspronkelijk insteek van Heemkunde naar cultuur historie verschuift.
Dorry Derhaag [*1943], die in haar beroep ambtenaar was bij de gemeente Den Bosch, afdeling Stadsontwikkeling, is al 20 jaar lid van de Boschboom.
zie de site vanDe Boschboom

Terug naar boven