Boschboomprogramma: Postwezen en kleding Jeroen Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-10-2013 | Gewijzigd op: 14-10-2013
De Cultuurhistorische vereniging De Boschboom heeft komend najaar op stapel staan: een lezing over het Postwezen in de Tweede Wereldoorlog door Huber van Werkhoven en een wandeling en lezing over 'De kleren van de schilder'.

Zondagmiddag 27 oktober is een breed opgezette activiteit, die plaats vindt op de locatie Kringhuis en vervolgens het Jeroen Bosch Art Center. Centraal staat de kleding, zoals die op de panelen van Jeroen Bosch zijn te zien. Aan deze middag zit een 'aangeklede' wandeling, een modeshow en een lezing gekoppeld. In het Groot Tuighuis in de BAM is een tentoonstelling van archeologische vondsten in relatie tot middel eeuwse kleding te zien.

Postwezen [lezing 15 oktober 2013]
Huber van Werkhoven, die een specialist is op het gebied van de filatelie, geeft een inkijk in het postverkeer in de Tweede Wereldoorlog aan de hand van brieven en kaarten en geeft ook informatie uit dagboeken en krantenberichten uit die tijd. Ook het functioneren van het postwezen en de Veldpost [Duits en Nederlands] komen er in aan bod.
Nog interessant maakt het aandeel in zijn lezing hoe de Bossche inwoners de door de Duitsers opgelegde beperkingen hebben ervaren.
Inschrijven via Kringhuis op de Parade. zie ook www.Boschboom.nl