Op zoek naar oplossing voor middeninkomens/huizenzoekers

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-10-2011 Op het donderdag 6 oktober 2011 in de Verkadefabriek gehouden symposium, dat door de Huurdersbelangenvereniging Zayaz en de wooncorporatie Zayaz was georganiseerd, bleek dat er niet één problematiek en evenmin één oplossing bestaat voor het verschijnsel 'de middeninkomens op de Bossche woningmarkt'.

Deze groep kan door de nieuwe Europese regelgeving nog maar moeizaam een nieuwe woning financieren.
Directeur Bas Maassen stelde voor een palet aan oplossingen naast elkaar uit te gaan proberen.

De suggesties lagen op het terrein van onder meer:  bouwen in eigen beheer, corporaties gaan de koop ondersteunen, verschillende huurprijzen voor verschillende inkomensgroepen hanteren en het opheffen van staatssteun aan corporaties.

Ook wilden enkele aanwezigen de zeggenschap over de woning meer naar de bewoner verleggen. Dat vergroot de betrokkenheid en leefbaarheid met/van de wijk en het bespaart ook nog geld. Een collectief bewaakt scherper het budget van onderhoud dan een corporatie of een individueel.
Bij koop blijft het probleem van - de voor velen moeilijk haalbare - hypotheek bestaan, reageerden de meesten. En omdat zij [vaak ouderen en zwak gezonden] toch kiezen voor huren, gaat de corporatie ook aan dat huren nieuwe impulsen geven.

Directeur Ad van Gurp begint met experimenteren op basis van de gesuggereerde oplossingen. Daarvan zijn ook varianten te bedenken, aldus Van Gurp die collectief opdrachtgeverschap óók voor huurders, aanhaalde.
Als oplossing, die de meeste voorkeur genoot, kwam naar voren: uiteenlopende huurprijzen voor eenzelfde woning en korting voor de ondergrens- inkomens [ €  33.614] en geen korting voor mensen die daar boven zitten