Marcel Ploegmakers als CDA-raadslid geïnstalleerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-07-2019 | Gewijzigd op: 08-07-2019
Marcel Ploegmakers,  u weet wel de man van dat antieke ijscokarretje Spul van de Rul voor het stadhuis en de man achter Duke Cultural Productions,   werd in de raadsvergadering van dinsdagavond 2 juli 2019 door burgemeester Jack Mikkers als nieuw raadslid voor het CDA geïnstalleerd . Ploegmakers neemt de open gevallen plaats in van vertrekkend [Gedeputeerde Provincie] Marianne van der Sloot.
 
De gecoiffeerde en in kostuum gestoken Marcel Ploegmakers [*Den Bosch, 28 mei 1957] paradeert vol trots langs de raadsleden.

foto's © henk van esch,  2 juli 2019.

De 62-jarige Ploegmakers is in familielijn de opvolger van opa Jo Aarts en moeder Riet Ploegmakers-Aarts [96 jaar] .Opa  Jo Aarts zat van 1938 tot 
1966 in de gemeenteraad gezeten en moeder Riet van 1970-1986. Opa was lid vande Rooms-Katholieke Staatspartij [RKS], die vanaf 1945 KVP is gaan heten.  Harry Aarts [*1930],  een neef van mijn moeder, werd in 1953 het jongste raadslid van Nederland voor de KVP. Louis is vijf jaar raadslid geweest en daarna 20 jaar lid van de Tweede Kamer voor de KVP/CDA.
Louis Aarts de man die veel typische Bossche verenigingen  heeft opgericht, zoals onder meer Knilis is een achterneef van Marcel. En Jo Ploegmakers, een broer van de vader van Marcel, zat van 1945-1949 in de Bossche gemeenteraad voor de KVP. 
De familie Ploegmakers is ook bekend van het sigarenwinkeltje op de hoek Van Berckelstraat-Noordwal dat moeder Ploegmakers inderijd kocht. Marcel heeft  al vroeg de politieke lijn die zijn voorouders hebben ingezet, voortgezet. In 1974 werd hij zelf lid van het CDA maar door een te beperkte zetelwinst van het CDA viel Ploegmakers bij de gemeenteraadsverkiezingen buiten de boot. 
Ploegmakers wil,  zo vertelt hij tegen een redacteur van het Brabants Dagblad 'een veilige binnenstad en een stad met een goed cultureel klimaat.
Ook mag dat hele ambtelijke gedoe wat minder stroperig'. En wat dat culturele betreft Ploegmakers was de oprichter van De Stadspijpers en hij leidt een cultureel projectbureau.