Huldiging Marcel Ploegmakers

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-12-2006 | Gewijzigd op: 13-05-2011
Na afloop van het kerstconcert werd op 22 december 2006 de vertrekkende secretaris van de Stadspijpers Marcel Ploegmakers gehudligd. 22 jaar geleden was Ploegmakers degene die het intiatief van Frits van Vught van de scouting overnam om uit de verkennersband een historische muziekgroep op te richten.
  
De verdiensten van de Bosschenaar, die uit de financiële dienstverlening komt en vorig jaar het cultureel productiebureau Duke opzette, zijn niet alleen de nieuwe kostuums en het instrumentarium, ook kreeg dit historisch gezelschap in oktober 2004 een nieuw honk aan de Van den Elzenstraat.
Dorry Derhaag-Doomernik is de opvolger van Ploegmakers in de functie van secretaris. Twee bestuursleden van het stichtingsbestuur, te weten Norbert Kunst en Jacques Quaars, gaan specifiek de p.r. behartigen.  
Ploegmakers blijft als lid van de Raad van Advies aan de Stadspijpers verbonden, maar zal zich specifiek op zijn vorig jaar [2005] gestarte bedrijf Duke Cultural Productions gaan richten.

Voorzitter  Stefan Schuwers biedt symbolisch het cadeau aan.   De kunstenares Jeanne van Iersel-van Zonsbeek is bezig  een model van het beeldje van de stadspijper, te boetseren. Marcel staat er zelf  als portret ter voorbeeld.
De nieuwe secretaris Dorry Derhaag-Doomernik die bijgestaan wordt door Jacques Quaars [r].  foto's © gerard monté, 10 december 2006.

Bij de huldiging van Ploegmakers - na afloop van het kerstconcert in het Jeroen Boschcentrum- werd hem symbolisch een beeldje van Jeanne van Iersel-van Zonsbeek aangeboden, deden de muzikanten hem een foto-vriendenboek cadeau en kondigde het stichtingsbestuur aan dat voorjaar 2007 een historisch boekwerk over dit –oorspronkelijk – middeleeuws muziekgezelschap, dat in dienst stond van de gemeente, zal verschijnen. De auteur daarvan is Lucas van Dijk.   Burgemester Rombouts sprak zijn lof uit over de verdiensten en inzet van Ploegmakers en bood hem het driedelige album van Erasmus 'Lof der Zotheid' aan.  

Drie kopieën uit boeken van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap die Ploegmakers aan de Stadspijpers schonk voor de bezoekersruimte van het oefenlokaal in de Elzenstraat. Burgemeester Rombouts, die ook echtgentoe Marion in zijn dank betrok, overhandigt de oud-secretaris het driedelige album van Erasmus. Rombouts sprak over de vasthoudendheid van Ploegmakers in zijn actie om bij de gemeente subsidie los te krijgen.  
Boven: Marcel Ploegmakers in gesprek met de geestelijke vader van de Stadspijpers Frits van Vugt.
en Ploegmakers in zijn dankwoord
Rechts :Nort Lammers. 


Willem van Aart, die in zijn toespraak aangaf dat Marcel nog wel moet poseren voor de figuur van stadspijper van het beeldje.Rechts: Leden [onder wie Bert Bartels] van de Oude Schuts bij het afscheid rond Ploegmakers. Tot de cadeau's behoorde ook een afdruk van hars van de brodzie [gemeente embleem dat de bodes droegen]. De brodzies worden nu nog door de bodes gedragen. Daarop staat een beeldje van Jeroen Bosch dat de vertrekkende secretaris van de Stadspijpers kreeg aangeboden  -

foto's © gerard monté, 10 december 2006.


 
Terug naar boven