Rijksarchief [BHIC] stelt oude notarissendossiers open

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-03-2015 | Gewijzigd op: 19-03-2015
Notarissenarchieven* zijn voor speurende burgers het meest interessant. Ze gaan over bijv. huwelijksvoorwaarden, toestemmingen, schuldbekentenissen, boedelbeschrijvingen en  testamenten?  
BHIC wil deze duizenden archieven mbv vrijwilligers toegankelijk maken. Dat werk kan zelfs van thuis uit gebeuren.

Het officiële startschot van dit project wordt gegeven op twee startbijeenkomsten: de locaties Citadel op vrijdag 10 april 2015 en de locatie Grave op vrijdag 17 april 2015.** 

...

*Wat zijn notariële archieven?
Het vanaf 1811 ingesteld  notariaat maakt onder meer akten op. Het BHIC beheert van veel Brabantse notarissen de notariële archieven die ouder zijn dan 75 jaar. Notariële archieven geven onmisbare informatie voor bijv. historici, genealogen, heemkundigen en huizenonderzoekers. Ze behoren tot de belangrijkste en meest informatierijke archieven van het BHIC.
Een notaris maakte altijd een samenvattend repertorium van elk dossier. Dat maakt voor belangstellenden het zoeken gemakkelijk. Bij dit project worden die repertoria als basisgenomen  voor het maken van een digitale toegang op de notariële archieven.
Repertoria als hulpmiddel voor vastleggen van dossiers
De repertoria zijn door het BHIC allemaal gescand en we doen een oproep aan vrijwilligers om de gegevens in de repertoria te indiceren en te transcriberen (letterlijk overnemen). Via de website www.velehanden.nl kan iedereen die dat wil via internet meehelpen, waar en wanneer het je uitkomt.
**Deelname is gratis, aanmelden via velehanden@bhic.nl en vermeld daarbij ook de locatie Den Bosch of Grave.