BHIC [Rijksarchief] neemt archief Brabantse Milieufederatie over

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-11-2022 De honderd lokale natuur- en milieuorganisaties vormen samen met de Brabantse Milieufederatie (BMF) de milieubeweging in Brabant.
Het rijksarchief wil graag het archief van deze maatschappelijke stroming in Brabant behouden en archiveren. Daarom werd op 21 november 2022 een overdacht van het archief getekend van BMF naar BHIC.
Het verworven archief sluit goed aan bij de ambitie van het BHIC om archiefcollecties en geschiedenis meerstemmig te maken. In die collecties worden actie-, belangen- en protestbewegingen doorgaans vanuit het perspectief van de overheid belicht.  Daar komt bij dat het in juni 2022 gelanceerde platform 'Protest in Brabant' haar archief aan geluid én documenten van actievoerders aan het archief van het BMF heeft toegevoegd.
De archivering in de Citadel maakt het anderen mogelijk bijvoorbeeld  antwoord te krijgen op vragen over het ontstaan [in 1972], welke thema's stonden centraal, en wat is de rol van natuur- en milieuorganisaties anno nu?
...........
Rechts Hella Timmermans Brands archivaris bij de provincie
en links Femke Dingemans,  direcrteur van de Brabantse
Milieufederatie bij de ondertekening van de de overdracht.

 

Hella Timmermans-Brands, provinciearchivaris van Noord-Brabant licht toe: “Juist het tegengeluid dat de milieubeweging heeft laten horen, maakt het archief van de Brabantse Milieufederatie bijzonder interessant. Het BHIC staat voor een collectie die een brede kijk op de geschiedenis mogelijk maakt, en waarin naast de bestuurlijke kant ook de maatschappelijke beweging kan worden onderzocht.”
BMF-directeur Femke Dingemans: “Ons archief biedt veel informatie voor Brabanders die geïnteresseerd zijn in hoe hun leefomgeving de afgelopen 50 jaar is gevormd. Of het nu gaat om de aanleg van wegen, bedrijventerreinen, of bijvoorbeeld natuurontwikkelingsprojecten.”