Meer gelijke slaagkansen voor woningzoekenden in de minima

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-04-2014 | Gewijzigd op: 02-04-2014
Om de slaagkansen voor een huurwoning te vergroten voor huishoudens met de laagste inkomens én voor huishoudens die slechts kort staan ingeschreven, voeren de Bossche woningcorporaties, de gemeente en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) enkele wijzigingen door in het woonruimteverdeelsysteem. Met deze verfijning en verbetering van het systeem komen partijen tegemoet aan de wensen van de woningzoekenden.
..........
Meer kansen voor kort ingeschreven woningzoekenden
In 2011 is de lotingmodule toegevoegd om mensen met een korte inschrijftijd meer kans te geven op een woningtoewijzing. De lotingmodule heeft ertoe geleid, dat er meer woningen zijn verhuurd aan woningzoekenden met een wachttijd van 1 of 2 jaar. 
Om de slaagkansen voor deze groep woningzoekenden verder te verruimen, is nu besloten om het percentage lotingwoningen te verhogen van 10 naar 25 % en vanaf dit jaar ook meer keuzevrijheid te bieden in het iets duurdere sociale huursegment.
De huishoudens met een wat hoger inkomen kunnen niet meer reageren op de goedkopere sociale huurwoningen. 

De urgent-woningzoekende zal niet meer met voorrang kunnen reageren op het aanbod, maar krijgt van de corporatie in kwestie één passend woningaanbod. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt.