Zayaz' jaarverslag 2013: Voorsorteren op een gezonde toekomst

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-06-2014 Zayaz besloot -begin 2013 -als gevolg van de door het Kabinet opgelegde huurdersheffing mede tot een inkrimping van haar werkapparaat en voerde de inkomensafhankelijke huurverhoging door om zo de komende jaren de verhuurders- en saneringsheffingen te kunnen betalen. Hierdoor  kan zij haar belangrijkste volkshuisvestelijke taak: betaalbare woonruimte bieden aan mensen met een krappe beurs, blijven uitvoeren.

Woningbezit
Eind 2013 bezat Zayaz 14.764 verhuureenheden, waarvan 13.289 wooneenheden. We renoveerden aan woningen voor ruim €11 miljoen. 
Totale uitgave ruim € 27 miljoen aan onderhoud woningen. Daardoor stegen van 900 woningen het energielabel.

Ons vermogen
De huren stegen variërend van 4% tot 6,5%, afhankelijk van het inkomen van de huurder.
Per 1 januari 2013 waarderen wij ons woningbezit niet langer tegen een historische kostprijs, maar tegen de actuele bedrijfswaarde , zoals  de meeste corporaties dat doen.
Het eigen vermogen  steeg daardoor met  € 76 miljoen naar € 171 miljoen.

Zayaz zet zich blijvend in voor de leefbaarheid in de buurten/wijken zodat de bewoners kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. 100 mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zijn via het social returnprogramma werkzaam bij onze aannemers.

Zayaz scoorde -bij een onafhankelijk onderzoek  najaar 2013- een gemiddelde van 7,1.Criteria waren onze ambities, de geleverde prestaties en de wijze waarop wij ons vermogen hebben ingezet. Zij waardeerden onze maatschappelijke prestaties met een 7.5.

De plannen
In de loop van 2013 heeft Zayaz de bouw van een hostel in Zuid en 92 appartementen in West opnieuw in voorbereiding genomen. Daarnaast investeert Zayaz de komende jaren fors in haar bestaande woningbezit.
Om de stijging van de woonlasten voor huurders af te remmen, zullen veel woningen energiezuiniger gemaakt worden.
De betaalbaarheid van onze woningen voor mensen met een smalle beurs vraagt de komende jaren onze volle aandacht. Dit thema vormt het vertrekpunt van ons handelen in de komende tijd.