Bossche woningcorporaties matigen de huurverhoging

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2015 | Gewijzigd op: 20-04-2015
Woningcorporaties BrabantWonen, Kleine Meierij en Zayaz hebben besloten om dit jaar de huurverhoging zo laag mogelijk te houden, wat in lijn is met het in 2014 gesloten lokale woonlastenakkoord.

Steeds meer mensen hebben moeite om de maandelijkse woonlasten op te brengen. Door de huurverhoging te matigen, worden vooral de huurders met de laagste inkomens ontzien.
De Bossche corporaties kiezen er – vanuit het oogpunt van woonlastenmatiging – voor om de huurverhoging bij huurders uit de laagste inkomensgroep zo laag mogelijk te houden. De grootste groep huurders in deze inkomensgroep krijgt 1% huurverhoging in plaats van de maximale 2,5%.
Daarnaast hebben de drie corporaties bewust de keuze gemaakt om de maximale huur op het niveau van 2014 te houden. Dit houdt in dat de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning € 699,48 bedraagt.