Zayaz en Weener XL gaan mbt 'social return' samenwerking aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-07-2015 Zayaz en Weener XL gaan mbt 'social return' een vijfjarige  samenwerking aan. Dat werd j.l. dinsdag 14 juli met een  overeenkomst bestendigd.  Daarmee bestempelen de woningcorporatie en het sociaal werkbedrijf Weener XL het belang van maatschappelijke participatie.

Centraal staat de ambitie om de woon-, werk-, en leefsituatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Beide organisaties werkten de afgelopen jaren al met succes samen rondom social return: bij of via leveranciers van Zayaz werden circa 400 mensen aan werk geholpen.

Afspraken in overeenkomst
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst benoemt afspraken op vier gebieden: social return, de inkooprelatie van Zayaz bij Weener XL, het uitwisselen van kennis en kunde en het verbreden van de samenwerking met stedelijke partners.

Sinds 1 januari 2015 zijn generieke social return voorwaarden van toepassing. Deze gelden voor vijf woningcorporaties in Noord-Brabant: Tiwos, Kleine Meierij, Casade, WonenBreburg en Zayaz. De manier van samenwerken diende als voorbeeld voor talloze andere corporaties en gemeenten in het hele land.