Inzet voor bouw van 1.500 sociale huurwoningen

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-03-2016 | Gewijzigd op: 10-03-2016
Donderdagmiddag 10 maart 2016 werd door de gemeente, Stedelijk Huurdersplatform, de woningcorporaties Zayaz, Brabant Wonen,  Kleine Meierij en Moland [Grave] een sociaal woonakkoord gepresenteerd. Doel is samen te weken aan voldoende, betaalbare, passende, sociale huurwoningen in vitale wijken. Specifiek staat geschreven dat de
woningcorporaties de komende vijf jaar ongeveer 1500 nieuwe sociale huurwoningen* gaan bouwen. Dat is bedoeld om ruimte te scheppen in het aanbod sociale huurwoningen waaraan - onder meer door het niet doorschuiven van ‘lage huurbetalers’ -  een tekort aan bestaat.

* 1500 sociale huurwonigen
In de periode tot 2020 zal de huurwoningvoorraad tenminste met 700 woningen toenemen, waarvan 500 permanente en 200 tijdelijke woningen.

 

De wooncorporatiedirecteuren vlnr Mohamed Acharki van  Zayaz, Mirjam Kräwinkel van Mooiland, wethouder Eric Logister, Brabant Wonen met directeur Marije Buursink, Simon Jansen
van Kleine Meierij en Joke van der Beek, 
voorzitter van het Stedelijk Huurdersplatform.

foto ©  10 maart 2016.

In dit akkoord is ook vastgelegd dat zgn. spoedzoekers en vergunninghouders extra aandacht krijgen. Ook gaan de corporaties de haalbaarheid onderzoeken naar nieuwe woonzorg-arrangementen.