Woningcorporaties ontzien lagere inkomens bij huurverhoging

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-04-2016 | Gewijzigd op: 19-04-2016
De woningcorporaties BrabantWonen, Kleine Meierij en Zayaz houden wederom  de jaarlijkse huurverhoging zo laag mogelijk. Zij maken geen gebruik van de ruimte die het Rijk geeft om een basishuurverhoging van 2,1% door te voeren. Daarbij worden vooral de laagste inkomens ontzien. Deze keuze is geheel in lijn met het lokale woonlastenakkoord.

Dit jaar is het de corporaties gelukt om voor de huurverhoging dezelfde invulling te geven aan de afspraken die zijn gemaakt in het lokale woonlastenakkoord. Daarbij worden huurders met de laagste inkomens (tot € 34.678) ontzien. Zij krijgen slechts 0,6% huurverhoging. Concreet betekent dit dat zo’n 75% van de Bossche huurders alleen de inflatie als huuraanpassing krijgt.

Het woonlastenakkoord is een gezamenlijk initiatief van de Bossche woningcorporaties, de gemeente 's-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurders Platform. Met het woonlastenakkoord zetten de initiatiefnemers zich de komende jaren in om de woonlasten van de Bossche huurders betaalbaar te houden.