10 jaar Vereniging Stedelijk Huurdersplatform

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-10-2016 | Gewijzigd op: 19-10-2016
Op de viering van tien jaar Vereniging Stedelijk Huurdersplatform in cultureel centrum De Helftheuvel waren als gastsprekers uitgenodigd hoogleraar Hugo Priemus en de Bosschenaar Nort Lammers, die over tientallen kleine monumentjes vertelde. Hoogleraar Priemus is gespecialiseerd in het aspect Volkshuisvesting.
De voorzitter van het Platform oud-wethouder Joke van der Beek hield een korte inleiding. En introduceerde ook eerst nog wethouder Eric Logister.

Van der Beek merkte op dat feitelijk het Platform al vanaf 2000 bestaat, maar tien jaar geleden werden er nieuwe statuten aangenomen en is het Platform een vereniging geworden. ’Vanaf toen is het echt gaan lopen[..],’ aldus de voorzitter. Die er op wedde dat ‘..het de komende tien jaar ook goed gaat lopen..’. Maar dan wel zonder Van der Beek, die aankondigde volgend jaar met haar voorzitterschap te stoppen.

*Prof. Hugo Priemus van Buro Priemus Onderzoek & Advies [*Rotterdam ,15- oktober 1942]. Voormalig hoogleraar Systeem Innovatie Ruimtelijke Ontwikkeling, TU Delft (sinds 1 september 2003)
.
   
Gastspreker tijdens 10 jaar Vereniging Stedelijk Huurders Platform prof. Hugo Priemus.
Rechts aan de tafel zit de voorzitter van het Platform Joke van der Beek.
Nort Lammers van de werkgroep Het Kleine Monument. De Bosschenaar hield een boeiende lezing over tal van kleine monumentjes in de stad die dankzij de werkgroep weer hun opvallende plek hebben gekregen.
foto's © paul kriele, 17 oktobrer 2016.

Wethouder Logister benadrukte nog eens de burgerparticipatie. Een eigentijds begrip maar waarmee gezegd wordt dat de burger moet mee spreken tav wonen, werken gezondheid en de situatie in de wijk. Dat komt van pas in het drie partijenoverleg met gemeente, huurders en de corporatie,’. Sprak Logister, die nog even aanstipte dat de toon best wat pittiger mag zijn. Het is geen gezellig koffieuurtje, maar men dient elkaar op de feiten aan te spreken.
‘Het bestuur is stappen aan het zetten,’ zei de wethouder, ‘hoe de huurders erbij te betrekken die niet zo vaak bij het overleg aanwezig zijn. Ik denk met name aan de –jonge- starters, die ook bij de corporaties aan de deur moeten kloppen. Vecht nou eens voor onze starterskansen in onze eigene wijk! En… we willen in gesprek gaan met de steeds grotere groep allochtonen. Die zien we nok te weinig bij de gesprekken tussen de corporaties en de wethouder.. .’, aldus Logister, die nog meedeelde dat er een werkgroep bezig is met een plan van aanpak waarin ‘de verjonging’ en de benadering van groepen huurders die we nog te weinig zien, aandacht krijgen. ‘

Hoogleraar in de Volkshuisvesting prof. Priemus ging in op welke consequenties in de toekomst gaan spelen ten aanzien van het zich ontwikkelende wonen/huren. Priemus’advies: Zorg dat je wendbaar bent en dat je in alternatieveen kunt denken, waarmee hij duidde oo de onzekere en wispelturige ontwikkelingen op de woon-en huurmarkt. Priemus plaatst kanttekeningen bij het huidige Rijksbeleid mede omdat Rijksbeleid effect heeft op het gemeentelijk beleid. Maar de vraag van de bewoners bij dat beleid dient steeds centraal te staan,’ aldus Priemus.

Vervolgens gaf de professor duidelijk uit onderzoek verkregen feiten de verschillen aan die bestaan tussen steden en het platteland en zelfs tussen de Randstad en de rest van Nederland. Er is al een voorkeur voor het in de stad willen wonen.
In de steden is het gemiddeld inkomen hoger dan elders [behalve in Leeuwarden, Heerlen en Enschede]. Dat vergroot de zeggingsschap en beheer bij de markt ontwikkelingen van zowel huurders als eigenaars.
Vervolgens ging spreker in op de ingewikkelde situatie op de woningmarkt. Met name op de verschillen tussen sociale en commerciële huur, waarbij spreker de extreme ongelijkheid van die groepen wilde aangeven. Commerciële krachten leiden tot een verschuiving van de sociale huur. Er zijn al internationale beleggers actief die in die sector sociale huur huizen aankopen omdat daar voor hen een interessante verschuiving naar de commerciële huur en van de commerciële huur naar de koopsector plaatsvindt!
Daarnaast staat ons een nieuwe toevloed van statushouders uit Italië te wachten.

Zo is er dientengevolge en ook door de groei van de starters behoefte en en wens voor woningen [in aanbouw] voor vier personen. Dat scheelt het Rijk aan kosten tav bijv. de huurtoeslag Want deze vierpersoons woningen worden gezien als eenheden en geen huurwoningen.. Daardoor behoeft het Rijk met bepaalde subsidies of toeslagen niet aan de ‘huurder’ tegemoet te komen in de huurkosten. …
Al met al interessante ontwikkelingen, waar Primeus de ruim 50 toehoorders op attendeerde.

Voorzitter van de Vereniging Joke van der Beek in haar dankwoord naar prof. Hugo Priemus. foto's © paul kriele,17 oktober 2016.Nort Lammers voorzitter van de Werkgroep / Het Kleine Monument , liet aan de hand van een gefotografeerde stadswandeling een reeks van kleine monumenten de revue passeren waar hij een interessante anekdoten aankoppelde die tot nu bij een breed publiek onbekend waren..


Terug naar boven