Cadeaus aan de stad bij 100 jaar Brabant Wonen

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-07-2011 | Gewijzigd op: 01-08-2011
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van BrabantWonen biedt de woningcorporatie de inwoners van ‘s-Hertogenbosch drie blijvende cadeaus aan. De cadeaus bestaan uit een Openluchttheater aan de Oosterplas, een kleine watertafel in het Beatrixpark en een grote watertafel op het Leonardo Da Vinciplein.

 
Het kantoor van Brabant Wonen aan de Graafseweg/hoek Aartshertogenlaan.

foto © paul kriele, 1 augustus 2011.
De realisatie van een Openluchttheater en een watertafel in het Beatrixpark vinden na de zomervakantie plaats. De wat gotere watertafel op het Leonardo da Vincieplein wordt in het voorjaar van 2012 aangelegd. Het Openluchttheater is voor vele doelen bruikbaar, zowel voor evenemennten als voor bijv. scholen en wijkgebeurtenissen.

In oktober bestaat woningcorporatie BrabantWonen 100 jaar. Alle activiteiten die in verband met het jubileum plaatsvinden zijn gericht op het tot stand brengen van ontmoetingen. Henk Roozendaal, directeur van BrabantWonen: “Ontmoetingen tussen mensen vormen de basis voor een goede en prettige woonomgeving. Daaraan is ons veel gelegen. Om die reden willen we in het jubileumjaar daarin extra investeren. De cadeaus liggen in wijken waar huurders van ons wonen. Maar van deze cadeaus kan natuurlijk iedereen genieten.”

De natuur stenen watertafel op het Leonardo Da Vinciplein van  6x12 meter bevat een aantal spuiters die in een wisselend patroon waterstralen spuiten. Het is bedpoeld als een ontmoetingsplaats waar bijv kinderen kunnen spelen en volwassenen kunnen buurten.