BrabantWonen koopt van Zayaz woningen Deuteren+Noorderkroon

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-04-2012 | Gewijzigd op: 05-04-2012
 

BrabantWonen neemt van Zayaz 133 woningen in Deuteren en 66 woningen in de zorgcomplexen Noorderkroon en Nieuwehagen over.
Een verkoop die de fianciële positie van wooncorporatie Zayaz veilig moet stellen, zo blijkt: Met de transactie is Zayaz ook de komende jaren voluit in staat om de noodzakelijke investeringen* in de stad te doen. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ruim 20 miljoen euro.
Geen veranderingen
Voor de huurders  in Deuteren betekent de overname dat BrabantWonen ook de toegezegde renovatie en loop/nieuwbouw overneemt.  Voor de bewoners heeft de overname daardoor geen gevolgen.

Woningen Deuteren
BrabantWonen koopt twee complexen, met in totaal 133 woningen, in Deuteren. Zayaz had maar een klein deel van de woningen in de wijk in bezit. Met de overname komt het huurwoningbezit in Deuteren volledig in handen van BrabantWonen, wat het beheer vereenvoudigt.
De renovatie- en nieuwbouwplannen gaan ook over naar BrabantWonen. Naar verwachting start BrabantWonen nog dit jaar met de renovatiewerkzaamheden. De exacte planning komt tot stand in overleg met de bewoners.
Zorgcomplexen Nieuwehagen en Noorderkroon
Zayaz verkoopt in de zorgcomplexen Nieuwehagen en Noorderkroon 66 woningen aan BrabantWonen.
De zorgverlening in deze complexen vindt al plaats door BrabantZorg, de zorgpartner van BrabantWonen. De overname maakt de lijnen tussen zorgverlener en verhuurder korter.

Daadwerkelijke overdracht
De daadwerkelijke overdracht van de woningen vindt naar verwachting uiterlijk 1 september 2012 plaats. Tot die tijd kunnen huurders voor hun dagelijkse vragen en (reparatie)verzoeken gewoon terecht bij Zayaz.
*Investeringen van Zayaz
Het vrijgekomen kapitaal van €  20,5 miljoen gaat Zayaz besteden aan nieuwe sociale woningbouw en onderhoud en renovatie van bestaand bezti.