SWH: Jaarverslag 2005: Na fraudezaak nieuwe organisatie/Schoon schip

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-05-2006 De Woonstichting SWH is vorig jaar 2005 volledig losgekomen met de vervuilde banden uit het verleden. Zowel in de organisatie als in een meer effectieve serviceverlening naar de klanten, zijn er ingrepen gedaan. Dat blijkt uit het 'Jaarverslag 2005' van de 'Stichting Wonen 's-Hertogenbosch' [SWH], dat vandaag -10  mei 2006- verscheen.
Bovendien heeft de minister de SWH door het ontslag van de toezichthouder, die na de fraudezaak was aangesteld, de SWH verder gevrijwaard van die zaak. De minister zag geen aanleiding meer om het bedrijf te bewaken.

De fraude dateert uit 2002, maar kreeg in 2004 bekendheid.
Het betrof het oneigenlijk gebruik van bedrijfsgelden door directeur Harrie Verel en het -buiten de wachtlijst om- toekennen van woningen aan bevriende relaties, waarbij ook de oud-directeur P. Hoedemakers van het gelijknamige Aannemersbedrijf  een rol speelde.
Dat leidde tot het direct vertrek van beiden bij SWH, resp. bij het Aannemersbedrijf en - op een later tijdstip - ook het vrijwillige vertrek van Hoedemakers junior. Partijen troffen in november 2005 een schikking met Justitie.

Directeur Maassen licht toe, dat  de organisatie, naast de vervanging van de [oude]  Raad van Commissarissen, werd verjongd. Tevens is de divisie  'Vastgoed Onderhoud' gesplitst van die van 'Vastgoed Ontwikkeling'. waarover Kusters werd aangesteld.
Ook op andere plekken is een versterking doorgevoerd, aldus Maassen, zoals de aanstelling van een directeur  Dienstverlening en -als  direct gevolg van de fraudezaak - het binnen de administratieve organisatie opzetten van een afdeling 'InterneControle'.

Klantenbejegening
Dat de meldingslijn van 'Onderhoud' effectiever is geregeld zal vooral de klanten aanspreken. Voortaan is ook een melding via internet mogelijk. Daarbij komt  dat aan de telefonische meldingen meteen een afspraak is gekoppeld en dat die afspraak binnen een bepaalde termijn geëffectueerd moet zijn.