Acharki nieuwe bestuurder van wooncorporatie Zayaz

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-10-2012 | Gewijzigd op: 24-10-2012
Mohammed Acharki is miv 1 november 2012 door de Raad van Commissarissen van Zayaz benoemd als bestuurder. Acharki is al sinds september 2009 werkzaam bij Zayaz in de functie van manager Klant & Wonen. Zijn aanstelling heeft eveneens de voltallige steun van de Huurdersbelangenvereniging Zayaz en de Ondernemingsraad van Zayaz.

Met deze benoeming vult Acharki de leemte die was ontstaan na een bestuurscrisis*, waarbij mede-directeur Ad van Gurp opstapte. Voortaan zal er bij Zayaz geen tweehoofdige, maar een eenhoofdigde bestuursstructuur bestaan, aldus een persbericht.

* Noot bestuurscrisis  zie Maassen en Van Gurp ontslagen, artikel dd. 20 juni 2012.

Mohammed Acharki is de nieuwe bestuurder bij wooncorporatie Zayaz.

foto © paul kriele, 1 juni 2012. 

Mohammed Acharki is een volkshuisvester in hart en nieren. Voordat hij bij Zayaz in dienst trad, was hij 10 jaar in verschillende functies werkzaam bij woningcorporatie Mitros in Utrecht en Nieuwegein. Daarvoor al leerde hij het werkveld kennen bij de dienst Stadsontwikkeling en het Woningbedrijf van de gemeente Utrecht.

Mohammed Acharki is vanaf zijn indiensttreding bij Zayaz nauw betrokken bij de verbetering van de dienstverlening van de corporatie. In zijn functie als bestuurder wil Acharki de verbinding van Zayaz met maatschappelijke partners verder versterken. 
Zayaz telt 160 medewerkers. De corporatie verhuurt bijna 14.000 woningen in de stad.