Woningcorporatie Zayaz legt nieuwbouwplannen stil

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-12-2012 Zayaz heeft besloten zeven nieuwbouwplannen* stil te leggen. Daaronder vallen de bouw 'Zuiderparkweg' met nieuw Zayazkantoor, nieuwe De Meent /De Roos en nieuw hostel. Ook de verbouw van het Nemiusklooster gaat niet door.

De twee projecten die de Bossche woningcorporatie in uitvoering heeft – 53 appartementen en eengezinswoningen in De Muntel en 58 eengezinswoningen in de Zeeheldenbuurt in ’s-Hertogenbosch-West worden wel voortgezet en in 2013 opgeleverd.
 
De te verwachten maatregelen van het kabinet en de aankondiging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vormen de aanleiding van het stop zetten van de projcten. WSW geeft vanaf 2014 geen garanties op leningen voor nieuwbouwplannen meer. .
Wat het regeerakkoord betreft zegt het Zayazbestuur, dat  die een grot impact hebben op de begroting van de corporaties.   De verhuurdersheffing en de saneringsheffing zullen de financiële slagkracht van corporaties vanaf 2014 fors doen verminderen.  Zayaz zal hierdoor vanaf 2014 jaarlijks circa 10 miljoen euro moeten  afdragen [totale begroting is 80 miljoen].

*De bouw van 356 woningen onzeker
Zayaz legt zeven projecten stil waarvoor op korte termijn langlopende verplichtingen moeten worden aangegaan. De projecten hebben betrekking op de bouw van appartementen en grondgebonden woningen in verschillende wijken. Daarmee staat de bouw van 356 woningen op de tocht.
Ook de nieuwbouw aan de Zuiderparkweg, waarin behalve een nieuw kantoor voor Zayaz, een hostel en lunchcafé In de Roos gepland zijn, wordt stilgelegd. De plannen voor een maatschappelijk hotel in het Nemiusklooster kan Zayaz ook niet langer financieel mede mogelijk maken.