Wel opstapplaats geen rosmolen bij Kasteel Maurick

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-03-2014 | Gewijzigd op: 26-03-2014
Bij kasteel Maurick komt na jaren van overleg eindelijk een opstapplaats* voor rondvaartboten [salonboot Frederik Hendrik]. Daarin hebben de erven van het landgoed, de families Van Lanschot en Houben ingestemd.
De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft met hen overeenstemming bereikt. De opstapplaats ligt in de route van de salonboot, die naar kasteel Nieuw Herlaer vaart en terug.

Opstapplaats nog maar in het verschiet
Het is nog maar een deelovereenkomst. 'De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch' antwoordt op dit bericht dat  er wel toestemming is van de erven [onder wie mr. Frank Houben] om over het grondgnbied van 'Kasteel Maurick' te mogen lopen, maar dat er nog een ander aspect bestaat en dat is het aan kunnen meren en realiseren van een opstapplaats in de rivier. Daarover is het Kringbestuur nog in gesprek met Waterschap de Dommel. 'De restrictie is namelijk dat er in de rivier geen obstakels mogen komen. Dus daar dient dan creatief mee te worden omgegaan,' aldus Jos Holland van 'De Kring'. 'Dat is nog een heel proces waarin voorzichtigheid en terughoudendheid dient te worden betracht.'

Wel bij Maurick  en ook  bij Kasteeltje Valk

Met de eigenaar van het kasteeltje Valk op Fort Isabel, dat verhuurd is aan het advocaten kantoor Snijders, is nog geen overeenstemming voor een tussenstop op de vaarroute naar Haanwijck.
Dat blijkt niet nodig te zijn, aldus Huibert Crijns van Vestingwerken:
De trap en steiger bij Fort Sint Anthonie (villa Valk) is openbaar toegankelijk. Hertogboeren meren hier soms aan en het staat andere varende partijen, waaronder de Kring Vrienden, geheel vrij om hier ook aan te meren. Vanaf dit punt wandelend, ben je in een paar minuten via de voetgangersbrug over de randweg, bij fort Isabella.

De gemeente ondersteunt deze faciliteit van harte. Meerdere  partijen kunnen van deze aanmeerplek gebruik maken. Toestemming van de eigenaar van de villa is beslist niet aan de orde.

 
 
-Boven Kasteel Maurick en kasteeltje Valk.
-Rechts:  De toenmalige wethouder Jetty Eugster plaatst trap bij kasteel Valk ihkv De Groene Vesting
.
 
foto's © paul kriele, 1 november 2006 en 7 februari 2007[rechts en r-boven]

Rosmolens

Ook nieuw is de plaatsing van een rosmolen op het terrein van de waterzuivering langs de weg naar Hedel. De eigenaars, de waterschap Aa en Maas wil de Riool Water Zaterzuiverings Installatie [ RWZI] totaal ombouwen. Behalve een ombouw van de zuiveringsinstallatie verandert ook het terrein geheel. De RWIZ wordt een publiekstoegankelijke attractie met een informatiecentrum, een uitkijktoren en een educatieve rosmolen, die kinderen zelf kunnen aantrappen.

De Rosmolen die op de locatie waterzuivering RWZI, langs de weg naar Hedel, komt te staan.

foto © paul kriele, 24 februari 2010.
De Waterzuivering RWZI van het Waterschap Maas en Dommel.
foto © gerard monté, 30 december 2017.

De keuze voor deze locatie is een alternatief voor de plaatsing bij kasteel Meerwijk. Dat gaat niet door omdat het kasteeltje in de verkoop staat door vertrek van Timo Bosma naar de VS.
KasteeltjeMeerwijk dat door vertrek bewoner Timo Bosma naar de VS in de verkoop staat.


foto © paul kriele,  24 februari 2010.


Terug naar boven