Beleidsplan/Toekomstvisie Kring Vrienden is verschenen

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-05-2014 | Gewijzigd op: 01-06-2014
Kort voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering op 30 juni in De Helftheuvel, heeft het bestuur van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch haar beleidsplan uitgegeven

Voor  Beleidsplan zie onderaan artikel [redactioneel later op 1 juni 2014 toegevoegd.....] zie **

Het meest interessant is de Toekomstvisie, een 5- jarenplan dat voortvloeit uit het Beleidsplan dat intussen door de projectgroep aan het bestuur is aangeboden en ook door haar is vastgesteld. Maar ‘..in het concept zijn enkele veranderingen en aanpassingen aangebracht’, zo staat in de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering te lezen. Hoogstwaarschijnlijk zal ook in die vergadering het bestuur over die aanpassingen worden bevraagd.

Interessant zijn de concrete plannen die vervat zijn in de dikke bundel ‘Toekomstplan Beleidsplan’.
Na een hulde aan de vrijwilligers volgt daarin een hoofdstukje samenwerking, een factor die expliciet [door de enkele leden] in de ALV van 25 juni 2013 al werd aangestipt.

Tav het aspect cultuurhistorie gaat de Kring een samenwerking aan met de VVV, maar nog steeds is onzeker of de Kring ook participeert in het nieuwe infocentrum Bolwerk Sint Jan. Zij stelt daarbij als voorwaarde dat de partners dan gebruik moeten maken van haar ticketservice

.
Ticketservice
De Kring heeft die ticketservice, die is aangesloten op haar boekingssysteem, al operationeel in Museum de Bouwloods en wil ook nog ticketoffices openen bij de transferia en op het station.

Communicatie is nu een vleugelwoord geworden bij het bestuur. Gelukkig krijgen de gidsen al een cursus Engels en Frans. Zij worden later ook in het Duits gecertificeerd.
Ontbreekt alleen nog een cursus communicatie bij het bestuur. Zij zoekt wel de communicatie met Boschtion en Omroep Brabant, vanwege ‘het uitdragen van het brede Kringproduct,’ schrijft het beleidsplan letterlijk. Maar een vroegtijdige communicatie/informatie over [jaar-] verslagen ontbreekt nog steeds.

Interessant zijn natuurlijk de ingrediënten van het 5-jarenplan dat ondermeer ingaat op nieuwe opstapplaatsen, maar daarover schreven we al eerder.

Vaarroutes

Zijdelings stellen we hier wel, dat het bestuur de Jeroen Boschvaarroute sleets vindt en de oevers en de muren [achterbouw van Johannes de Deo] om wat meer fleur en meer aankleding vragen…
Nieuw in dit verband wordt een uitstapmogelijkheid [ naar theehuisje] in de vaarroute met de ‘Frederik Hendrik’ bij kasteel Maurick. Maar eigenaresse [families Houben en Van Lanschot] van het kasteel én het waterschap De Dommel moeten nog toestemming verlenen [onderhandelingen zijn nog steeds gaande..]

Helemaal nieuw wordt een bezoek, inclusief vaarroute, via het Drongelens kanaal naar Nationaal Monument Kamp Vught.
Hier vormt de Vughterstuw een barrière.Overigens ook voor een vaartocht over de Dommel en de Singelgracht. Maar daar zal een overtoom [overhevelen van boten] de oplossing kunnen zijn.
Letterlijk ligt in het verre verschiet een vaarroute naar fort Crèvecoeur.

Zie bericht nieuwe vaarroutes het artikel 'Opening vaarseizoen'  dd. 15 maart  2014.
en ook bericht over 'Opstapplaats bij kasteel  Maurick' dd.  25 maart 2014

Sommige zaken zijn nog prematuur, zoals een plan mbt het Kruithuis. De gemeente is met een herbestemmingsplan bezig. Maar De Kring heeft daar een eigen visie op gezet, en zou er het liefst een vestigingsmuseum van willen maken,met een gemeentelijke collectie en er omheen: een café-restaurant, open stadsgracht , aanlegsteiger [in kanaal] en de aanplant van bomen en struiken. In dit plan suggereert De Kring wel opvallend een samenwerking met BHIC en Bastionder.

Nog in studie is de Hopon - Hop off route, een stadsbezichtiging per busje, zowel door de stad als door het buitengebied.
Nog eens pakt de Toekomstvisie het aanbrengen van QR- codes in stoeptegels op. Het is voor toeristen een digitale gids door de stad. Over  stoeptegels was de gemeente [..] indertijd geen voorstander. Er is voor die QR-codes een meer eigentijdse vervanger in de plaats gekomen, waaraan de gemeente wel wil meewerken.
Jeroen Boschjaar
Op de toekomstvisie, die uiteraard ook 2016 bestrijkt, ligt nog een sluier. De visie spreekt over de ‘fysiek en publieke activiteiten’ in dat jaar en de aanloop er naar toe. Die zullen pas in het 3e of 4e kwartaal van 2014 bekend gemaakt worden ..

**Aanvulling mbt Beleidpslan
Het aspect Beleidsplan is in 2012 begonnen met  een werkgroep 'Startnotitie Beleidsplan'. Na haar advies is in februari 2013 de projectgroep Beleidsplan ingesteld [7 leden uit eigen vereniging] die opdracht kreeg een beleidsplan te maken. Met enkele aanpassingen is dat concept Beleidsplan eind 2013  door het bestuur geaccepteerd.

Uit het Beleidsplan/Jaarplan lichten we  de belangrijkste aspecten
Naast een aanpassing van de organisatiestructuur [blz 68 de oude en op blz.. 92 de nieuwe structuur] staat een versterking van de interne- en externe communicatie beschreven. Dat gebeurt dmv een op te stellen communicatieplan. De visie legt het accent op een 'promotionele communicatie', [tav projecten en activiteiten], en nauwelijks op  een beleidscommunicatie tav visie beleid en het ingaan op actuele zaken die spelen.

Nieuwe organisatiestructuur

Het meest ingrijpend uit de reorganisatie, die zomer 2014 wordt doorgevoerd, is dat de coördinatoren, ofwel het MTC [Management Team Coördinatoren]  zijn komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is een tak 'Algemeen'  en een tak 'Binnendienst' gekomen. Doel is meer transparantie naar leden en vrijwilligers en meer helderheid in de structuur en een verbeterde communicatie met en tussen alle geledingen.
Samenwerking
In Hoofdstuk 5 [blz. 82] staat onder beleidsdoelen: Het  opstellen van een prioriteitenlijst over gewenste samenwerking met externe partners en ..de  realisatie daarvan.
'Samenwerking is een must ', staat er te lezen. Samenwerking met de VVV, soms een concurrerende instelling, maar ook een bureau dat voor activiteiten hoort door te verwijzen naar  'De Kring',  is wenselijk [..].
Om deze twee en onder meer om digitale communicatie- en informatie middelen in te zetten is geld nodig. Ook de vernieuwing van de ICT zal extra budget vergen.

Interessant voor de pers is ook het aspect Imago blz. 79.
Ten aanzien van het Imago is het noodzaak te werken aan de kwaliteit van onze prestaties. Daarbij speelt innovatie een belangrijke rol. Een eigen optreden kan ongewenst een bedreiging zijn en schade toebrengen aan ons imago, zoals bijv. door krantenbrichten of door onzorgvuldigheid  in onze eigen publicaties.

Terug naar boven