Voltallig bestuur 'Kring Vrienden' treedt in 2016 af

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-06-2015 | Gewijzigd op: 17-06-2015
De belangrijkste, of liever de meest rigoureuze mededeling van het bestuur in de ALV van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch in de Helftheuvel was, dat het voltallige bestuur in 2016 aftreedt. Dat betekent dat op de ALV in juni 2016 er een geheel nieuw bestuur zal aantreden.

De motivering - voorlopig -was dat allen het Jeroen Boschjaar een goed moment vinden om te stoppen. Later in de vergadering, waar 115 leden aanwezig was, ofwel 5% van het totaal aantal van 2360 leden, zou elk van - op verzoek- om een meer persoonlijke motivatie worden gevraagd.

 De ALV van 'De Kring Vrienden' in De Helftheuvel trok 115 leden. Dat is 5% van de 2360 leden die de Kring momenteel telt.
Het ledenaantal is weer stijgende.
In 2009 stond het op een maximum van 2810. Dat zakte naar 2250 in 2013 en steeg weer naar 2360 in 2014. 

Maar het bleek dat van die 2360, en evenenmin van de 115 aanwezigen, er nauweilijks iemand inzage had genomen in het jaarverslag 2014 en in het verslag van de ALV van juni vorig jaar. Die verslagen  liggen ter inzage, zegt steeds het bestuur.. ..
Over betrokkenheid en transparantie gesproken..

Het bestuur persisteert om die verslagen niet op de vergadering uit te reiken noch vooraf toe te zenden.
De verslagen werden zonder enige opmerking 'gearresteerd', zoals dat heet.

foto © paul kriele, 16 juni 2015.

Zes mans bestuur
Dat unaniem besluit van vijf bestuursleden riep vragen op. Paul de Groot vroeg ten eerste om via een aanpassing in het huishoudelijk reglement om dit massaal uittreden in de toekomst te voorkomen door bijv. een rooster van aftreden op te stellen. Er was zelfs een verzoek om een van de bestuursleden die ervaring heeft, langer aan te laten blijven. In ieder geval zal voorzitter Joop Thissen via de ledenvergadering het huishoudelijk reglement doen aanpassen. Ook zal daarbij opgenomen worden dat een zittingsperiode maximaal zes jaar mag duren. De wens werd ook geuit om het bestuur op 7 ipv 5 man te doen stellen. Het liefst van die mannen ook wat vrouwen, klonk er vanuit de zaal. ..

Het bestuur van de Kring Vrienden van
's-Hertogenbosch tijdens de ALV in de Helftheuvel op dinsdag 16 juni 2015.

vlnr notuliste Jolanda Bertrums, penningmeester Marcel van Heeswijk, voorzitter Joop Thissen, secretaris Johan Strang, bestuurslid Joop van Dijk en het nieuwe  bestuurslid Ad Schulte.
Het vijfde lid dat opstapt, Eric Overdijk, zat in de zaal
.

foto © paul kriele, 16 juni 2015.

De bestuursleden gaven een verklaring over het stoppen met hun lidmaatschap als bestuurslid van ‘de Kring’ in juni 2016.

Verklaring van opstappen.

Joop Thissen onderstreepte dat men achter dit besluit verder niets moet zoeken. Allen blijven nog een vol jaar aan. In die tijd kan men op zoek gaan naar goede kandidaten.’
‘In die procedure moeten we een balans vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid, zei het nieuwe bestuurslid Ad Schulte 'Want het gaat om een professionele organisatie !'

Thissen
: ’We blijven nog een jaar actief in alle geledingen. Maar we hebben dit bijtijds willen aankondigen.’
Thissen gaf in zijn mededeling voorlopig aan dat ‘het een goed en natuurlijk moment is om in 2016 plaats te maken’.
Later zegt- op verzoek - de voorzitter: ‘ Ik heb zes jaar lang de kar getrokken. Ik wil iets meer tijd aan mezelf  dan aan 'De Kring' gaan besteden. In die zes jaar heb ik heel wat voor de kiezen gekregen, maar ik heb het met plezier gedaan.'

-Penningmeester Marcel van Heeswijk 'Mijn termijn was wat langer dan de drie jaar die ik had voorgenomen. Met het zittend bestuur, Johan en Joop hebben we lang de kar getrokken.
Voor mij breekt een moment aan om te stoppen. Dat sluit goed aan bij het terugtreden van de anderen.
Ik ben het - als 55 jarige -wel steeds meer als een belasting gaan zien. Bovendien wil ik meer tijd aan de zaak gaan besteden.13 jaar was een mooie periode. ‘

-Secretaris Johan Strang: ’Joop en Marcel hebben het gras al voor mijn voeten weggemaaid. Ik sluit me graag bij hen aan. Het waren negen mooie jaren, waarin ik de functie met plezier heb vervuld en behoorlijk wat inzet heb gedaan.
Het is een goed moment om aan anderen over te geven wat ik gedaan heb.’

-Bestuurslid Joop van Dijk:  ‘Mijn periode was korter dan 5 jaar. Ik had toen ik kwam als doelstelling: scholing en het beleidsplan mede samenstellen. Door een ontwikkeling in de privésfeer werd dit een organisch moment om te stoppen.
Het is zo.’-

Bestuurslid Eric Overdijk van de stichting Gastheerschap en Stichting Binnendieze had al eerder aangekondigd te stoppen. .

In de loop van de vergadering werd voorgesteld om de media op een deskundige en professionele manier tegemoet te treden. Liefst met een aparte bestuurskracht. Het bestuur van een omvangrijke organisatie als ‘De Kring’ dient aan een taakverdeling te doen en onderling specifieke aanspreekpunten te benoemen. Het kost wat, maar dat dient in het budget te worden opgenomen, gaf ook voorzitter Thissen toe.

Op het einde van de vergadering werd het lidmaatschap dat al jaren op € 17,50 staat, met nagenoeg algemene instemming, naar € 20.00 verhoogd.


Terug naar boven