Omzet stichting Binnendieze bereikt mijlpaal

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-06-2015 | Gewijzigd op: 28-06-2015
De omzet van de Stichting Binnendieze is voor het eerst uitgekomen boven €  1 miljoen. Dat blijkt het onlangs uitgekomen jaarverslag 2014*. De stichting is verantwoordelijk voor de vaartochten over de Binnendieze en vanaf komende dinsdag ook betrokken bij de exploitatie van het nieuwe Bolwerk Sint Jan aan de Sint Janssingel.

Rechts: Het bestuur van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch tijdens de ALV [16062015] van wie Joop Thissen [3evl.] en penningmeester Marcel van Heesewijk [2evl] ook bestuurslid zijn van
de Stichting Binnendieze. Bestuurslid Eric Overdijk [secretaris] is evenals Thissen en Van
Heesewijk gestopt met hun bestuursfunctie bij 'De Kring'.
Links: Het nieuwe  Bolwerk Sint Jan dat
de Kring voor tien jaar gaat pachten van de gemeente
.

foto's © paul kriele, 8 en 16 juni 2015.

Hoge huisvestingskosten
De winst van de Stichting Binnendieze kwam uit op € 28.000. Het resultaat wordt vooral gedrukt door forse huisvestingskosten. De organisatie is onder meer eigenaar van Parade 12. In totaal bezit de stichting voor € 2,7 miljoen aan vastgoed, aldus blijkt uit de jaarrekening. Hiervoor moeten kosten worden gemaakt, waaronder hypotheekrente** en afschrijvingen. De totale huisvestingskosten van de stichting komen uit op een kleine € 300.000.

Vanaf 1 juli heeft de gemeente nieuwe afspraken gemaakt met de Stichting over het varen over de Binnendieze. Evenals voorgaande jaren moet 25 % van de kaartjesomzet aan de gemeente worden afgedragen. Het college van B&W stelt dat de Stichting hiermee voldoende financiële ruimte heeft om eventuele exploitatietekorten van het Bolwerk zelf op te kunnen vangen.
*Jaarverslagen niet openbaar....
De stichting Binnendieze houdt een eigen boekhouding bij.  Maar ze heeft wel een bestuur met bestuursposities door leden die ook aan het hoofd van 'De Kring' staan.
De jaarverslagen zijn in principe niet openbaar. Ze worden niet vrijgegeven, noch door het Kringbestuur, noch door de gemeente met wie -aangaande de vaartochten en de pacht op de Binnendieze- een contractuele verbintenis bestaat. Dat is dan ook de reden dat dit artikel wat op zich heeft laten wachten, doordat gebruik moest worden gemaakt van de Wet Openbaarheid op het bestuur om over het verslag te kunnen beschcikken.
**Aflossingen
De aflossing van de hypotheek bedraagt € 85.000 per jaar. Dat  maakt dat- op peil van nu- het vijf jaar duurt voordat de totale hypotheekrente van € 1,7 miloen  is afgelost.

Terug naar boven