Al 4 nieuwe bestuursleden van 'De Kring' bekend

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-02-2016 | Gewijzigd op: 21-02-2016
De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch staat aan de vooravond van een geheel nieuw bestuur. Dat  heeft zich in de vorige ALV teruggetrokken.  Toen heeft zich al Ad Schulte als nieuw bestuurslid en tegelijk - ook met instemming van de ALV - als formateur aangediend.
De nieuwe kandidaat bestuursleden zijn Jan van den Berg en Dries Janssen. Daarover was intern 'De Kring' -zoals de procedure het voorschrijft - al geïnformeerd.
Nu zijn er in dit weekeind oud conrector van het Jeroen Bosch College Vincent Verstappen, die ook al voorzitter was van De Boschboom en in de organisatie  zit van het Jheronimus Bosch Art Center bijgekomen, samen met Jos Holland die bij 'De Kring' de communicatie verzorgt. 

In een intern bericht staat dat deze heren als aspirant bestuursleden gaan deelnemen aan de werkzaamheden van het huidige bestuur en op de ALV van 21 april a.s. worden voorgedragen als bestuurslid. Dat betekent dat er - naast Schulte - nog twee kandidaat bestuursleden bij moeten komen, zoals vorig jaar de wens op 7 ipv 5 bestuursleden werd  geuit.

Fragment uit bericht dd. van de ALV van waarin het voltallige bestuur haar aftreden* in 2016 aankondigde.
De motivering - voorlopig -was dat allen het Jeroen Boschjaar een goed moment vinden om te stoppen.
Later in de vergadering, waar 115 leden aanwezig was, ofwel 5% van het totaal aantal van 2360 leden, zou elk van hen - op verzoek !- om een meer persoonlijke motivatie worden gevraagd.

*Zie artikel dd. 16 mei 2015. Aftreden voltallig bestuur van 'De Kring'.