Kring Vrienden in impasse door onverwacht overlijden Ad Schulte

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-04-2016 | Gewijzigd op: 26-05-2016
Zondagmorgen 17 april 2016 is geheel onverwacht  Ad Schulte overleden.
Ad Schulte, oud-praeses van het Bosch Mannenkoor [tot 2006] en even later toegetreden als bestuurslid van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, werd toen op de ALV van 16 juni 2015 de genomineerd voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.

Al bij zijn eerste presentatie toonde Schulte zich door zijn sympathiek optreden en door zijn beleidsmatige visie [toekomst,  bestuurssamenstelling, bredere samenwerking en de open omgang met de media] al een veelbelovend bestuurslid.
Door zich bovendien als formateur aan te dienen voor het samenstellen van een nieuw bestuur, plaatste hij zich  bovendien in de positie van beoogd  voorzitter.
In die vergadering zei Schulte aan het slot van zijn presentatie: 'Ik vraag u het vertrouwen in mij voor de komende periode..'.


Ad Schulte, kandidaat voorzitter voor
de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch,
is zondagmorgen  17 april 2016 geheel onverwacht overleden.

foto © paul kriele, 16 juli 2015.

Ad trad vorig jaar op de ALV van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch naar voren als nieuw bestuurslid.
Door het - en masse- aftreden van : voorzitter Joop Thissen, penningmeester Marcel van Heeswijk, secretaris Johan Strang en bestuurslid Joop van Dijk en  Eric Overdijk [die al eerder had aangegeven te stoppen], was er feitelijk al een bestuursimpasse ontstaan.
Zie ook het artikel van de ALV van 16 juni 2015 in De Helftheuvel   ALV De Kring

Nieuwe datum voor ALV
Door deze even tragische als even onverwachte bestuurssituatie, heef het nog in functie zijnde bestuur de ALV van
donderdag 27 april geannuleerd. 
De nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering is donderdag 30 juni 2016 /19.30 uur. De locatie blijft het Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel in ’s-Hertogenbosch.

Het bestuur zal zich inspannen om tijdig nieuwe kandidaten voor de bestuursfuncties voor te dragen.

Ad Schulte
Ad Schulte, die op 18 januari 1940 in Indonesië [Bandoeng] is geboren uit Holllandse ouders, kwam op 7-jarige leeftijd naar Nederland.  Daar studeerde hij -na het gymnasium -rechten aan de Universiteit van Nijmegen, waarop hij in het bankwezen geraakte als commercieel manager.
Ad had als hobby's muziek, tuinieren, geschiedenis en historie.
Ad was bij 'de Kring' 14 jaar schipper-gids en 10-jaar vaarinstructeur.

Van Ad Schulte  wordt op vrijdag 22 april 2016/ 10.30 uur in de Grote- Protestante- kerk in de Kerkstraat afscheid genomen. Na de viering wordt Ad bijgezet in het graf van zijn dochter Sabien in Eindhoven.


Terug naar boven