ALV Kring Vrienden met nieuwbestuur/ Joop Thissen ere-lid

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-06-2016 | Gewijzigd op: 30-01-2017
Op de ALV van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch van donderdag 30 juni 2016 in het Sociaal Cultureel centrum De Helftheuvel werd afscheid genomen van het oude bestuur onder leiding van Joop Thissen [aftreden na 6 jaar]. Thissen werd door de nieuwe voorzitter Yvonne Moerman tot erelid benoemd.

Verloop vergadering: Bij de eerste punten ging het er al vlot doorheen. Zowel bij het de Verslag van de ALV van 14 juni 2015, als het jaarverslag over 2015, als de jaarrekening 2015 en de goedkeuringbegroting 2016 sloeg de voorzitter zonder morren van de aanwezig - 160 van de 2.282- leden met zijn hamer af. 
Na de bestuursverkiezing in de pauze in de Helfheuvel,  kwamen Joop van de Berg [68 jaar], Joop Hielkema [70 jr.], Vincent Verstappen [67 jr.] en Jos Holland [75 jr.] achter de bestuurstafel te zitten.
Yvonne Moerman ontving van oud-voorzitter Joop Thissen de voorzittershamer*.
Penningmeester Marcel van Heeswijk blijft nog aan als penningmeester.

-Boven de zaal van het Helftheuvelcentrum.

-Rechts boven: De emotionele afscheids/danktoespraak
van de oud-voorzitter JoopThissen.

-Rechts: De nieuwe voorzitter Yvonne Moerman
speldt Thissen de erelidmaatschapsmedaille op.


foto's © paul kriele,  30 juni 2016.
 

De oud-voorzitter de 70-jarigeThissen nam in een emotionele toespraak afscheid: ' Vandaag jubelen is terecht. Maar het is verstandig om 2017 niet te gaan spiegelen aan 2016. Na het succesvolle Jeroen Boschjaar zal er  een terugslag volgen. Dus laten we ons na afloop van dit jaar niet rijk rekenen. Neem wel mee wat is opgebouwd, ' sprak de oud-voorzitter af en toe met een brok in zijn keel.  En gericht aan het nieuwe bestuur:  ‘Neem in 2017 niet teveel hooi op je vork en pas een adempauze in. Maar je moet wel plannen blijven maken’
En tot de vrijwilligers: ‘Er is een dermate grote belasting op jullie gelegd, dat we na dit 500-jaar een beetje moeten stabiliseren. ..’
Anderzijds voorspelde Thissen dat de Kring door zal gaan en groter worden. 'Maar ik zal niet over mijn graf gaan regeren.’
Thissen wenste het nieuwe bestuur veel succes, hopend op het vertrouwen van de leden.

Yvonne Moerman, die zojuist de hamer van de oud-voorzitter ontving, kreeg van hem als raad mee: ‘Houd de hamer tot eer van de vereniging en sta altijd in dienst van de stad Den Bosch.’

Joop Thissen wordt door Yvonne Moerman  
tot ere lid benoemd, een onderscheiding die begeleid
werd met een ere lidmaatschapsmedaille.

foto's © paul kriele, 30 juni 2016.
 *Nieuw bestuur vlnr. Marcel van Heeswijk die is aangebleven als penningmeester, Jan van de Berg, Vincent Verstappen,  Joop Hielkema, Yvonne Moerman en Jos Holland.

Moerman sprak het een eer te vinden en een bijzondere uitdaging om zich in te zetten voor de vereniging. ‘Ik sta er als een buitenstaander voor, maar vertrouw op de kennis van heel veel mensen in de ‘Kring’.
Hierna overhandigde Moerman een ingelijste oorkonde waarin Thissen werd gelauwerd voor zijn inzet en voor 'het op koers houden van het Kringschip'.

*Het oude bestuur bestond uit Joop Thissen [ afgetreden na 6 jaar], Joop van Dijk [afgetreden na 4 jaar], Johan Strang [afgetreden na 9 jaar], Vincent Verstappen [afgetreden na 2 jaar] en Eric Overdijk.

Een taakverdeling moeten de bestuursleden, die een representatie zijn van de uiteenlopende takken van de Kring [natte en droge tak en kenniscentrum, nog zien in te vullen. Overigens werd aan de belofte vorig jaar in de ALV gedaan, dat het bestuur uit zeven leden zou bestaan, nog niet voldaan.
Binnen anderhalf uur was de laatste ALV van Joop Thissen voor 'De Kring' afgelopen.


Terug naar boven