Gemeente informeert de raad over bedrijfsvoering Stichting Binnendieze

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-09-2016 | Gewijzigd op: 22-09-2016
In zijn jaarlijkse rapportage over de bedrijfsvoering bij ' de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en de stichting Binnendieze meldt de verantwoordelijke wethouder Huib van Olden over de neuwe afspraken die er in 2015 met 'de Kring' zijn gemaakt en over een onafhankelijker bedrijfsvoering en de hogere afdracht van 25% van de jaaromzet vaartochten*. Dat is gebeurd  in 2015 met het ingaan van de nieuwe vaarconcessie van tien jaar.

Door het benoemen van een Raad vanToezicht is een betere, onafhankelijker toezicht op  de algehele bedrijfsvoering van 'De Kring'ingesteld, stelt de brief van de wethouder dd. 22 september 2016.

Het is tevens een antwoord op de motie [Social Return] die de raad op 25 juni 2013 indiende betreffende die hogere afdracht* en een betere bestuurswijze, ofwel het 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'.

Ook werd gevraagd om de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmark. 'Dat is in deze constellatie met vrijwilligers niet erg goed realiseerbaar. Maar,' zo schrijft de wethouder, 'er zijn wel in het nieuw informatiecentrum Bolwerk St. Jan, dat ook door 'de Kring' wordt beheerd in de schoonmaak medewerkers van WeenerXL aangesteld'. 


*'De Kring' heeft in 2015 aan de gemeente  € 277.819 afgedragen.