Restauratie & herbestemming Kruithuis tbv vestingmuseum

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-03-2020 | Gewijzigd op: 05-03-2020
De gemeente gaat met een restauratie de herbestemming van het Kruithuis voorbereiden naar Vesting-Watermuseum. In maart komt daarover een voorstel in de raad. Uit onderzoek door Adviesbureau HEVO* bleek dat die museumbestemming het meest kansrijk is. So wie so blijft het uit 1618-1621 gebouwde verdedigingselement, als rijksmonument bewaard.
*Zie Onderzoek HEVO: Kruithuis herbestemming dd.10122014].
 
In 2016 bood  De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch een plan daarvoor aan. Het resultaat is een voorlopig ontwerp waarbij ook met de verduurzaming [van label G naar C] van het gebouw rekening wordt gehouden.
Het Vesting- en Watermuseum gaat met uiteenlopende verhalen de historie van de stad op gebied van verdediging [vestingstad] met de  waterwerken inkluis, in beeld brengen.
Het Kruithuis, opslagplaats voor munititie,
gelegen  op de hoek Citadellaan-Zuid-Willemsvaart.


foto's  © bai, april 2011.
.............................................................................................


Bericht van 8 decembr 2016 Gemeente in overleg met 'De Kring'over bestemming Kruithuis

De  gemeente is met 'De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch' in overleg over de toekomstige bestemming van het  Kruithuis langszij de Citadellaan. Zie artikel van 28 oktober j.l. over het resultaat daarvan:   Kruithuis wordt vestingmuseum'

In haar  antwoord [dd. 7 december 2016] op vragen van de PvdA van 28 oktober j.l.. staat onder meer dat er zes stappen* zijn ondernomen om tot een invulling van het Kruithuis te komen. Daarop aansluitend volgt een raadsvoorstel met een financiële paragraaf.
De gemeente reageert ook op de constatering van de PvdA in haar brief,  dat er een gemeentelijk topambtenaar als adviseur en fondsen werver van de afdeling Erfgoed betrokken zou zijn bij de procedure van 'De Kring' om tot een vestingmuseum te komen. Zijn naam staat ook in de door 'De Kring' in gediende planopzet. Maar dat ontkent de gemeente nu, hoewel.. ' Het stond nog wel in een concept, maar is er later uitgehaald,' zo luidt het antwoord. ......

In die lijn gaat de gemeente dus met 'De Kring' in gesprek om - wat zij antwoordt:- 'ons nader te verdiepen in de door hen verrichte studie. Het resutaat daarvan kan medio 2017 worden verwacht.

Ook maakt de gemeente in haar antwoord duidelijk wat de kosten gaan worden:
Dat staat al in de jaarrekening 2015 schrijft zij in haar antwoord op de brief van fractieleider Lisette van der Swaluw: ' overloop investeringen  € 1,2 miljoen, een rendabel krediet van € 600.000 en een onrendabel krediet van € 600.000. De dekking van de kapitaalslasten zal in de reguliere exploitatie [..] van het gebouw gevonden moeten worden.'

*De gesprekken met de partijen met wie de gemeente heeft gesproken waren bedoeld  om de verschillende scenario's  te toetsen naar wenselijkheid en haalbaarheid. Maar er was ook een breed opgezette bijeenkomst. Daaraan namen deel deskundigen m.b.t. museale en publieke functies, en deskundigen m.b.t. maatschappelijke en commerciële exploitatie.

Terug naar boven