Gemeente in overleg met 'De Kring' rond Kruithuisbestemming

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-12-2016 | Gewijzigd op: 09-12-2016
De  gemeente is met 'De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch' in overleg over de toekomstige bestemming van het  Kruithuis langszij de Citadellaan. Zie artikel van 28 oktober j.l. over het resultaat daarvan:   Kruithuis wordt vestingmuseum'

In haar  antwoord [dd. 7 december 2016] op vragen van de PvdA van 28 oktober j.l.. staat onder meer dat er zes stappen* zijn ondernomen om tot een invulling van het Kruithuis te komen. Daarop aansluitend volgt een raadsvoorstel met een financiële paragraaf.
De gemeente reageert ook op de constatering van de PvdA in haar brief,  dat er een gemeentelijk topambtenaar als adviseur en fondsen werver van de afdeling Erfgoed betrokken zou zijn bij de procedure van 'De Kring' om tot een vestingmuseum te komen. Zijn naam staat ook in de door 'De Kring' in gediende planopzet. Maar dat ontkent de gemeente nu, hoewel.. ' Het stond nog wel in een concept, maar is er later uitgehaald,' zo luidt het antwoord. ......

In die lijn gaat de gemeente dus met 'De Kring' in gesprek om - wat zij antwoordt:- 'ons nader te verdiepen in de door hen verrichte studie. Het resutaat daarvan kan medio 2017 worden verwacht.

Ook maakt de gemeente in haar antwoord duidelijk wat de kosten gaan worden:
Dat staat al in de jaarrekening 2015 schrijft zij in haar antwoord op de brief van fractieleider Lisette van der Swaluw: ' overloop investeringen  € 1,2 miljoen, een rendabel krediet van € 600.000 en een onrendabel krediet van € 600.000. De dekking van de kapitaalslasten zal in de reguliere exploitatie [..] van het gebouw gevonden moeten worden.'

*De gesprekken met de partijen met wie de gemeente heeft gesproken waren bedoeld  om de verschillende scenario's  te toetsen naar wenselijkheid en haalbaarheid. Maar er was ook een breed opgezette bijeenkomst. Daaraan namen deel deskundigen m.b.t. museale en publieke functies, en deskundigen m.b.t. maatschappelijke en commerciële exploitatie.