Gemeente vertrouwt op de 'governance' van de 'Kring Vrienden'

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-01-2017 | Gewijzigd op: 18-01-2017
Uit het antwoord van de gemeente [brief dd. 11 januari 2017] op vragen van fractieleider van D66 Mike van der Geld [dd. 7 december 2016], blijkt dat de gemeente vertrouwt op de 'governance*' van de 'Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch'. Die toezegging volgt na nieuwe statuten en een ingestelde Raad van Toezicht bij 'De Kring'.  
Zij tekent daarbij zijdelings aan dat zij ook van de' Kring' verwacht, ondanks dat deze cultuur historische vereniging 'geen van de gemeente verbonden partij' is, dat het bestuur zich houdt aan de algemeen omarmde gedragscodes. Achter die codes staan vier belangrijke normen: deskundigheid, checks & balances, onafhankelijkheid en transparantie & verantwoording'. 'Middels  gewijzigde statuten van 'De Kring' is dat voldoende geborgd,' staat er in de brief. 

'Governance betekent een gedragscode binnen en het toezicht op de organisatie. 


De gemeente vindt dus dat de afspraken die met 'De Kring' zijn gemaakt de aspecten dekken waarover D66 nu juist vragen stelt. In het antwoord van de gemeente verwijst zij naar haar eerdere antwoorden ten aanzien van het instellen van een steviger en onafhankelijke Raad van Toezicht en het vormen van een nieuw bestuur, waarover Mike van der Geld juist vragen stelt.