Leden Raad van Toezicht íKring Vriendení benoemd

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-01-2017 | Gewijzigd op: 18-01-2017
Maandagavond 16 januari 2017 zijn in het cultureel cultureel centrum Helftheuvel in een extra ALV door krap 90 aanwezige leden van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch de drie door het bestuur gekandideerde leden van de Raad van Toezicht door de leden bij stemming geaccordeerd. Het zijn Raymond Grether, Peter Glas en Jef Oomen.

De op maandagavond 16 januari 2017 door de leden geaccordeerde leden van de nieuwe Raad van Toezicht.
vlnr.:Jef Oomen, Raymond Grether en Peter Glas
.

foto © paul kriele, 16 januari 2017.....................................
 

De in Haarsteeg woonachtige Grether, liefhebber van de paardensport, was personeelchef o.a. bij AMP, kreeg van de 84 stemmers: een tegen en een blanco.
-Peter Glas, voormalig milieuadviseur en watergraaf van het Waterschap de Dommel, kreeg van de 84 stemmers een tegen.
-Notaris Jef Oomen nog beken als adviseur van ‘De Kring’ bij de verwikkelingen rondom vier opposanten tegen het bestuur, is wel een heel erg druk baasje: muziekliefhebber [o.a. IVC], actief voor stichting Colorfull Childeren, .
De in Maliskamp wonende Oomen kreeg van de drie de meeste tegenstemmers:13 en een blanco.
Oomen wil graag, zoals dat in zijn vak notaris gebeurt, mensen met elkaar verbinden. Dat kernpunt vindt hij ook terug bij ‘De Kring’.
Reactie op kandidaat Jef Oomen. zie onderaan artikel


Na een vraag uit de zaal wat is de omgang van de vrijwilligers tav het reglement, antwoordde Jef Oomen dat in feite de RvT tussen de leden en het bestuur staat. De invloed die de leden al in de ALV hebben, geldt des te meer voor de tussenkomst van de RvT richting bestuur. De vraagsteller vroeg overigens ook om een vastlegging van de taak en de wijze van toezicht houden van die Raad. ‘Hoe gaat ‘De Kring daar invulling aan geven?’
‘Laten we deze leden eerst de gelegenheid geven zich in hun positie thuis te geraken,’ antwoordde voorzitter Yvonne Moerman daarop.

Huldiging van de Kringvrijwilligers en van Kringlid Jan van Roosmalen
Wethouder Jos van Son was speciaal deze avond naar de ALV van 'De Kring' gekomen om alsnog - via  voorzitter Yvonne Moerman - alle vrijwilligers te huldigen en te bedanken voor hun inzet in het voorbije Jeroen Boschjaar. Die dank  ging met een zilveren legpenning en oorkonde gepaard,  zoals dat ook eerder in het oude jaar met andere vrijwilligers organisaties is gebeurd. Van Son: 'Den Bosch is trots op jullie. Wat zou er zijn gebeurd als 'De Kring'er niet bij was geweest? Dan was het heel stil gebleven in de stad. Jullie hebben nationaal en internationaal  onze stad op de kaart gezet. Bij 34° en bij hagel en wind heb ik jullie gezien.'

De voorzitter van De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch Yvonne Moerman ontving maandagavond 16 januari 2017
uit handen van het stadsbestuur- alsnog - de zilveren Jeroen Bosch-waarderingspenning en bijpassende oorkonde als eindverantwoordelijke
van alle vrijwilligers van de 'de Kring Vrienden'.


 
Een andere achterstallige hulde viel Kringlid Jan van Roosmalen ten deel.
Voor hem de Kringspeld die eerder [op de Nieuwjaarsreceptie] ook aan andere leden van verdiensten was uitgereikt. 


foto's © paul kriele, 16 januari 2017 


Jef Oomen, man met verleden bij 'De Kring'
D66 Den Bosch vindt de kandidaatstelling van notaris Jef Oomen 'op zijn zachtst gezegd onhandig'.' Is het handig een persoon te kiezen die jarenlang de huisnotaris van de Kring was. Oomen speelde zes jaar geleden een rol in het omstreden en door de rechtbank vernietigd royement van een viertal leden van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch,' aldus reageert fractieleider Mike van der Geld.

Terug naar boven