Ledenvergadering van 'Kring Vrienden' in Helftheuvel

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-06-2017 | Gewijzigd op: 27-06-2017
 De ALV van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch die maandagavond 26 juni 2017 in Cultureel Centrum de Helftheuvel werd gehouden, straalde een goede sfeer uit. Nog eens werd  de inzet van de vele vrijwilligers gewaardeerd en uitgesproken door  het bestuur bij monde van voorzitter Yvonne Moerman.

Het Jaarverslag en de jaarrekening 2016 werden vastgesteld met decharge bestuur, en de begroting 2017 goedgekeurd. De contributie voor de leden blijft onveranderd.

De openstaande vacatures binnen het bestuur zullen naar zich laat aanzien binnenkort worden opgevuld. In Bossche Kringen zullen de kandidaten worden vermeld.

Tijdens de ALV werd Nico Aarens, postum, benoemd tot ‘lid van verdiensten’ debijkbehorende  oorkonde werd uitgereikt aan zijn weduwe.

Naast de vaste onderwerpen van de ALV hebben de eindverantwoordelijke van de natte, droge en kenniscentrum hun jaarprogramma onder de aandacht gebracht.

De Raad van Toezicht, een jaar in functie, gaf aan tevreden te zijn over de wijze waarophet  bestuur haar verantwoordelijkheid neemt en is van mening dat de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch haar successen meer dient uit te dragen.