Twee 'nieuwelingen' in bestuur 'Kring Vrienden'

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-07-2017 Het bestuur van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch heeft Frans Croonen en Jan van der Meer bereid gevonden tot het bestuur toe te treden.

Frans Croonen, 
aspirant bestuurslid van 'De Kring Vrienden
'.

.........................................................................

De 70 -jarige Frans Croonen  is huisarts geweest in Empel en bestuurslid van Bossche ziekenhuizen onder meer het JBZ. 'Na interim-bestuurder te zijn geweest, komt er tijd vrij om mijn bestuurlijke ervaring in te zetten voor 'De Kring',  zegt Croonen en kan ik mijn belangstelling kwijt voor het historisch erfgoed'.
Frans Croonen zal toe treden tot het Kenniscentrum.

Jan van der Meer,
aspirant- bestuurslid van de 'De Kring Vrienden'.

...............................................................................
J

De in Delft [1950] geboren Jan van der Meer was beroepsmatig actief in milieuzaken, wat hij later heeft voortgezet in een eigen organisatie. Nadat hij op 67-jarige leeftijd met pensioen ging koos Jan als hobbies onder meer muziek [piano spelen] en golven. In 2016 nam hij deel aan de opleiding tot schipper/gids. Jan vander Meer zal toetreden tot de 'natte tak'.

In de eerstkomende ALV zullen beiden aan de leden - ter stemming- worden voorgedragen.