Meer vaarroutes door 'Kring Vrienden'

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-04-2005    
In wat de visie over ‘Varen in en onder ’s-Hertogenbosch' heet, heeft de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch haar visie vastgelegd -en ook kortgesloten met de gemeente - over het varen op de Binnendieze. 

Die visie bevat vele –nieuwe - routes op de Binnendieze, Dommel en zelfs de Zuid-Willemsvaart. Maar er gaan er voorlopig twee meer - op 17 april 2005 [opening vaarseizoen] -van start. 


De ene nieuwe vaarroute is de Hemel- en Hellevaart. Die gaat vanaf het Voldergat onder het Noordbrabants Museum door. De andere nieuwe is de Vestingroute met uitstap op Bastion Oranje. Daar vinden in een bouwkeet presentaties/expo plaats over de vesting, de stad en het eeuwen oude kanon Stuergewalt [Boze Griet].
In de toekomst wil de Kring, na overleg met IVN, Staatsbosbeheer en het waterschap, naar het nieuwe gemaal bij de A2 [de Heun] varen en daar ook uitstappen, zoals de Weenergroep dat momenteel doet. Ook komt de nieuwbouw op het GZG-terrein in beeld waar een nieuwe opstapplaats ‘De Zusterkes’ is voorzien. Door het voor dit project gekozen Barcelonese architectenbureau David Mac Kay [MBM architecten] is het aspect ‘water en varen’ al opgepakt. Maar de invoering van die route, die via de Zuid-Willemsvaart uitkomt in de Binnenhaven, is –behalve van de nieuwbouw - afhankelijk van de omleiding van het kanaal. 

Ook dient eerst nog het stadsbestuur, dat recentelijk deze visie kreeg voorgelegd, in te stemmen. Maar de voorzitter van de Kerngroep vestingwerken Peter van Roosmalen verwacht nauwelijks tegenstemmers op deze visie. *[zie grote investeringen]
Van Amsterdam is afgekeken de Museumroute. Dat is een boottaxi die elk half uur diverse musea [opstapplaatsen bij Zwanenbroeders, Oeteldonks Gemintemuzejeum, nieuwe Jeroen Boschcentrum Noordbrabants Museum] aandoet. Later kan ook bij de Citadel en het Kruithuis worden aangelegd. 
Jo Timmermans, die als voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch tevens de regisseur is van deze aspiraties, is ook de eigenaar van de Jacobkerk, waar komend [2005] najaar het Jeroen Boschcentrum open gaat. 

uitgangspunten visie Binnendiezetochten
Uiteraard ziet de Kring vele boten bij de kerk [Achter den Dove] aanmeren! Want een van de uitgangspunten van deze visie 'Varen in en onder 's-Hertogenbosch' is een toename van het toeristenverkeer, stilte en rust op en bij het water en de verweving van het water met de stad.
grote investeringen
De Kring rekent jaarlijks op 213.000 passagiers [nu 165.000] wanneer- op twee na- de routes uit deze visie worden gerealiseerd. Maar dan zijn er nog vele investeringen te doen en moet het aantal gidsen nagenoeg worden verdubbeld van 70 naar 130. 
Gezien de betrokkenheid van Van Roosmalen . adj. directeur Stadsbedrijven, lijkt de gemeente veel van die investeringen voor haar rekening te nemen, zoals daar zijn de verplaatsing van de stuw in de Molenstraat [bij de huidige opstapplaats] naar de Binnenhaven om aldaar een nieuwe opstapplaats te realiseren. De bouw van een bezoekerscentrum bij de Groote Hekel [Voldersgat], inklusief een opstapplaats, kantoor en botenhuis en een geheel neiwue accommodatie op het nieuwe stukje binnenstad [GZG-locatie].
stoplichten voor waterverkeer overbodig
Omdat de boten voortaan allemaal dezelfde kant opvaren zijn er, zoals voorheen bij de Kruisbroedershekel, geen stoplichten meer nodig die het waterverkeer op de Binnendieze regelen. Een extra besturingsschroef op de boeg is een noodzakelijke voorziening voor de rondvaartboten die de route ‘Hemel-en Hellegat doen, omdat bij de restauratie geen rekening met de rondvaart werd gehouden. Dankzij die extra schroef kunnen de bomers dan beter de boten door de bochten manoeuvreren.


Terug naar boven