Ledenvergadering ‘Kring Vrienden’: twee nieuwe bestuursleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-06-2018 | Gewijzigd op: 12-06-2018
Op de ALV van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch  zijn twee aspirant bestuursleden definitief  tot  bestuurslid gekozen. Het gaat om Frans Croonen en Jan van der Meer. Verder leverde de vergadering weinig nieuwe zaken op buiten het feit dat het bestuur druk bezig is met de Privacywet.

Noemenswaard is nog dat de ’Kring’ gaat samenwerken met het Museum Slager [waarschijnlijk met het inzetten van vrijwilligers] en met de Stichting Vrienden Kamermuziek ’ s-Hertogenbosch teneinde samen met activiteiten naar buiten te treden.

Interessant zijn  de verwikkelingen rondom  het Sint Jans Museum/ de bouwloods, die blijkbaar ook ’De Kring’ aan gaan. Daar is het bestuur en masse opgestapt en er is een tweehoofdig interim bestuur voor in de plaats gekomen.

Maar..  ‘aan de balie van het museum zitten dagelijks twee man voor niks’, aldus een inspreker op de vergadering die ook zegt van niks te weten rond de voortgang van het museum. ‘Het is daar wachten op bezoekers die niet komen’. Daarom gaat de verkoop van de toer via een aparte desk terug naar Museum de Bouwloods .

Van Leo Venrooy van het Kenniscentrum kregen we te horen dat bij een van de werkgroepen een Boschatlas in ontwikkeling is. ‘Deze Bosch Atlas beschrijft alles wat in de stad gebeurt en/of driegt te gebeuren’, aldus Vernooy. Ook  is er een heraldische stadswandeling in de maak.

Vesting Museum  Kruithuis

Vanuit ‘de Kring’ bestaat de grote wens om in 2029, 400 jaar na het beleg door Frederik Hendrik van ’s-Hertogenbosch, klaar te zijn met de inrichting van het nieuwe Kruithuis als vesting- annex watermuseum.  Het wachten is op de gemeente. [..]. De Kring wil daar graag ‘een bedrag voor inleggen’, zoals Wim Jansen aangaf. ‘Maar op  die financiering is nog niet voorgesorteerd. Evenmin is bekend uit welke pot dat dan zou moeten komen,’ antwoordde Yvonne Moerman op vragen door Jansen. ‘ Het wachten is op een B&W-besluit. De Kring had  eerder al om één miljoen gevaagd.
 

Van aspirant naar definitief  bestuurslid
De in Oss geboren Frans Croonen, die vorig jaar 70 werd, is een voormalig ‘zorgman’, zowel  in het ziekenhuis * als in de positie van huisarts [Empel]. Frans heeft velerlei bestuursfuncties vervuld met name in de Zorg. ‘Dus dat zit wel in me... Het lag voor de hand dat ik voor een bestuursfunctie koos -  in dit geval- bij een Bossche vereniging die in de heemkunde actief is en bij een vereniging die een goede reputatie heeft. De stad gaat me aan het hart,’ aldus de inleiding van Croonen over zijn rol bij ‘De Kring’. 

*Croonen was vanaf 1 januari 2002 tot 1 maart 2007 Bestuursvoorzitter van het Jeroen Boschziekenhuis en daarvoor, vanaf 1 mei 1999, van het Carolus en Bosch Medicentrum.Frans Croonen [* Oss, 1947] bekend als huisarts in Empel
en als Bestuursvoorzitter van Bossche ziekenhuizen.


foto © paul kriele, 11 juni 2018.
............................................................................................... 

Jan van der Meer, deze 60 -plusser en afgestudeerd aan ‘Delft’ en sedert tien jaar woonachtig in Vught, was werkzaam in milieuaspecten [regelgeving mbt afvalstoffen en energie]. Van der Meer zei wel dat het vanuit het bedrijfsleven eventjes wennen is aan een vrijwilligersorganisatie. ‘Maar ik zal me moeten aanpassen’.

Jan van der Meer.


foto © paul kriele, 11 juni 2018.
............................................................................
 

.Marcel van  Heeswijk, die herkiesbaar was, bleef aan als penningmeester. Alle drie kregen, bij stemming, rond de  83 stemmen vóór en rond de12 stemmen tegen. 

Penningmeester Marcel van Heeswijk.

foto  © paul kriele, 30 juni 2016.
....................................................................................
 


Terug naar boven